22 augustus 2019 Gebruikers online: 14
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Inloopavond Stenendijk trekt 60 bezoekers

Geplaatst op: 15 mei 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta hield dinsdagavond een inloopbijeenkomst in molen de Zwaluw over het project ‘Dijkversterking Stenendijk’. Circa zestig man toonde interesse voor de bijeenkomst.

Dit jaar verkent het waterschap wat een goede oplossing is om de Stenendijk te versterken. Dat is nodig om Hasselt ook in de toekomst veiligheid te bieden bij hoge waterstanden op het Zwarte Water.

Het waterschap staat aan de start om de komende jaren meerdere kilometers dijk in zijn werkgebied te versterken. De Stenendijk is daar met 1.284 meter een relatief klein project van. Maar wel een heel bijzonder project met de stenen muur en de status als Rijksmonument”, vertelt omgevingsmanager Aletta Lüchtenborg. “Dit jaar gaan we onderzoeken wat de beste oplossing is voor de versterking. Daar betrekken we nadrukkelijk de omgeving bij. In de loop van dit jaar volgt nog een aantal bijeenkomsten in deze molen over de voortgang van dit project, waarbij we nadrukkelijk vragen om reacties vanuit de omgeving. Met bewoners aan de dijk en grondeigenaren gaan we persoonlijk in gesprek. In 2022 willen we de werkzaamheden aan de dijk afronden: dan kan niet alleen de dijk, maar ook de weg op de dijk er weer voor lange tijd tegen.”

Geïnteresseerden konden bij verschillende medewerkers van het waterschap terecht met vragen en opmerkingen. Een veel gehoorde vraag was: “En wat denkt u dat het wordt?”. Philippe Schoonen van het waterschap: ‘We weten waar de dijk op afgekeurd is. Om de dijk weer te laten voldoen aan de eisen zijn verschillende maatregelen mogelijk. We gaan komend jaar onderzoeken welke maatregelen het beste passen bij deze specifieke dijk. Er ligt nog geen plan klaar.”

Voor sommige bezoekers was het even wennen dat er nog geen concrete voorstellen zijn waarop gereageerd kan worden. Zeker aanwonenden willen graag weten wat er moet gebeuren. Maar het wordt gewaardeerd dat het waterschap nu de omgeving al informeert over het project en dat duidelijk wordt op welke momenten er gereageerd kan worden.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.