6 december 2019 Gebruikers online: 16
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Week van de Alfabetisering in Hasselt

Geplaatst op: 1 augustus 2019

Net als elders in Nederland wonen in de gemeente Zwartewaterland laaggeletterde volwassenen. Door diverse omstandigheden hebben zij moeite met het begrijpen van brieven van de overheid, met schrijven of met rekenen. Soms missen ze digitale vaardigheden, terwijl dit steeds belangrijker wordt in onze samenleving. Daarom organiseren Bibliotheek Zwartewaterland en het Taalpunt Zwartewaterland op 11 en 12 september gezellige taalactiviteiten voor jong en oud in de Bibliotheken van Zwartsluis en Hasselt. Ook gaan taalvrijwilligers in die week met “hun” statushouder naar de basisschool en delen de gemeente Zwartewaterland en Bibliotheek herkenningswijzers uit.

Op 9 september gaat de landelijke campagne van de Week van de alfabetisering van start. Dit is een initiatief van stichting Lezen en schrijven om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. “Hoe herken ik een laaggeletterde? Hoe kan ik een volwassene ervan overtuigen dat hij zijn kwaliteit van leven kan verbeteren door (kosteloos) taalles te volgen in zijn eigen woonplaats? Hoe werkt whatsapp op de telefoon precies? Hoe kan ik op eenvoudige manier leren om te gaan met een laptop, tablet of p.c., zodat ik thuis kan werken aan taalverbetering en websites kan bezoeken?”, geeft Romy Tiemes van de Bibliotheek voorbeelden.

Wie over onvoldoende basisvaardigheden beschikt, kan vaak handelingen van persoonlijke aard niet zelfstandig verrichten. Men zoekt hulp bij partner, familie of goede kennis om een uitkering bij het UWV aan te vragen, om uit te leggen wat de woningbouwvereniging voor plannen heeft met iemands woning, om boodschappen te bestellen bij de supermarkt, om op Marktplaats spullen aan te bieden.

De Bibliotheek zoekt mensen die deze doelgroep wil helpen. “U kunt vertellen dat er wel 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn die moeite hebben met Nederlands, met rekenen, met het omgaan met geld, met de theorie voor het rijbewijs en digitale zaken. Je kunt je leven lang leren. Laaggeletterden gaan echter niet snel naar de Bibliotheek. Zij hebben een duwtje in de rug nodig. Medewerkers van de Bibliotheek informeren iedereen graag over het aanbod van cursussen, taalcoaches van het Taalpunt en klassikale taalverhogingslessen. U kunt aanbieden de eerste keer met hen mee te gaan naar het spreekuur van het Taalpunt.”

Tijdens de Week van de Alfabetisering zijn er taalactiviteiten in de Sluuspoort en Bibliotheek Hasselt. In Zwartsluis hebben de Sluuspoort en de Bibliotheek hun krachten gebundeld. Op woensdagmiddag 11 september van 14.00 – 16.00 uur zijn in de Sluuspoort allerlei taalspellen te doen, wordt er voorgelezen, is er poppenkast en kan men meedoen aan een prijsvraag. In de Bibliotheek van Hasselt kan iedereen op donderdagmiddag 12 september van 17.30 – 19.30 uur terecht. Daar worden dezelfde activiteiten georganiseerd en je kunt smullen van een kop lekkere soep of een heerlijke pannenkoek.

Basisscholen kunnen in de week van 9 september een taalvrijwilliger met statushouder in de klas ontvangen. Zo wordt duidelijk gemaakt dat niet alleen kinderen de Nederlandse taal moeten leren, maar ook hun ouders. Hierdoor kunnen we beter en gemakkelijker communiceren met elkaar. Ook in deze week worden in alle Bibliotheken in Zwartewaterland en in het gemeentehuis de herkenningswijzer uitgedeeld. Deze herkenningswijzer geeft tips om iemand op de juiste manier te benaderen en door te verwijzen.

“We hopen naast deelnemers van het Taalpunt met hun gezinnen, ook vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en het Taalpunt te ontvangen tijdens de taalactiviteiten. Wij hopen dat deze vrijwilligers de “hun” toevertrouwde gezinnen meenemen naar de Bibliotheek. Leerkrachten, leerlingen van basisscholen en zij die met of voor mensen met een taalachterstand werken, zijn van harte welkom!”

Wilt u zich aanmelden voor activiteiten in de Week van de Alfabetisering? Meldt u zich dan aan via www.bibliotheekzwartewaterland.nl of bij een medewerker in Bibliotheek Hasselt of Bibliotheek Zwartsluis.

Gepubliceerd door Erik Driessen

Reacties zijn gesloten.