28 mei 2020 Gebruikers online: 116
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Geuje en Jo tonen dierenleven rond Hasselt

Geplaatst op: 8 maart 2020

Op donderdagavond 26 maart geeft Geuje van Dijk in De Werkplaats aan de Kaai 5 in Hasselt een presentatie over het vogel- en dierenleven in de omgeving Hasselt. Hij wordt daarbij ondersteund door Jo Slendebroek, die het vlechten van een eendenkorf demonstreert. De avond start om 20.00 uur.

Geuje van Dijk is opgegroeid als boerenzoon aan de Wolfshagenweg. De omgeving van Hasselt is een mooi en rustig gebied met reeën, vossen en talrijke vogels. Geuje wil zijn jarenlange kennis en ervaring over de natuur graag delen door iets te vertellen over bijvoorbeeld het belang van de telling van reeën en het observeren van weidevogels zoals kievit, grutto en wulp. Maar ook de noodzaak van de jacht voor een goed faunabeheer komt aan de orde.

Geuje van Dijk zal zijn verhaal ondersteunen met een fraaie fotopresentatie. De natuur rondom Hasselt staat centraal, maar er is ook aandacht voor het natuurbeheer in Oostvaardersplassen. Om de avond ook een praktisch tintje te geven zal Jo Slendebroek laten zien hoe van wilgentenen een broedkorf voor eenden gemaakt wordt. Dit ambacht werd en wordt nog steeds toegepast in de eendenkooien in de omgeving van Hasselt.

De avond begint om 20.00 uur, maar De Werkplaats is een kwartier ervoor al geopend voor de inloop. De toegang is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: info@hanzestadhasselt.nl

Gepubliceerd door Erik Driessen

Reacties zijn gesloten.