20 september 2020 Gebruikers online: 15
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Oranje Fonds steunt In Balans vier jaar

Geplaatst op: 15 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 krijgt In Balans vier jaar lang financiële en personele ondersteuning van het Oranje Fonds. Met de actie ‘Meedoen, samen uit de armoede!’ wil het Oranje Fonds zorgen dat mensen in de armoede meer meedoen in de samenleving. 120 Initiatieven werden aangemeld om in aanmerking te komen voor ondersteuning door coaching, trainingen, zichtbaarheid en met geld. Uiteindelijk werden landelijk 20 gegadigden geselecteerd, waaronder In Balans in Hasselt.

De maatschappelijke organisatie In Balans in Hasselt biedt werk- en ervaringsplekken aan mensen voor wie een betaalde baan niet vanzelfsprekend is. Het doel van het Oranje Fonds is: organisaties ondersteunen die verder willen, maar met allemaal vrijwilligers werken. In Balans heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en werkt met drie betaalde krachten en ongeveer zestig medewerkers/vrijwilligers. Na een bepaalde periode ontstaat de behoefte aan verandering en/of aanpassingen om niet tegen bepaalde grenzen aan te lopen.

Het Oranje Fonds kijkt onder andere naar de levensvatbaarheid en het verdienmodel van In Balans. Wat is het doel en wat is de missie? Kan en wil de organisatie groeien en verder naar buiten treden? Daarvoor gaat In Balans vier jaar lang ondersteuning krijgen door coaching, trainingen, waaronder bijvoorbeeld het optimaal benutten van social media.

In Balans valt sinds 1 maart 2017 onder de WMO divisie van de Dimence Groep. Juist deze organisatie zet zich momenteel heel sterk in voor een verbetering van participatie en de bestrijding van armoede. De verkiezing van In Balans als partner in het programma van het Oranje Fonds is daarvoor een extra stimulans om de doelstellingen te intensiveren.

Ook de Gemeente Zwartewaterland is (volgens wethouder Gerrit Knol) ‘hartstikke blij’ met de hulp van het Oranje Fonds voor In Balans. De gemeente is meer gaan kijken naar mensen die moeilijk de reguliere arbeidsmarkt bereiken. Op dit gebied zijn de contacten en is de samenwerking met In Balans sterk gegroeid. Schuldhulpverlening en –bestrijding is eveneens een speerpunt van de gemeente en het Oranje Fonds programma voor zingeving en armoede bestrijding zal een verdere  samenwerking bevorderen. De Gemeente Zwartewaterland wil dan ook graag meedenken met In Balans.

Gepubliceerd door Erik Driessen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore