23 september 2020 Gebruikers online: 35
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Diaconale zondag in de Baak

Geplaatst op: 29 januari 2018

In de Baak is zondagmorgen 4 februari een dienst die in het teken staat van de diaconie. De diaconale zondag wordt eenmaal per jaar gehouden en is voorbereid door de diakenen van de Baak en de Ichthuskerk samen met de predikant. 

Ook dit jaar wil de diaconie stil staan bij het werk van de kerk en samen met gemeenteleden proberen invulling te geven aan de opdracht om er te zijn voor de medemens in onze nabijheid, maar ook voor de mens die het elders in de wereld moeilijk heeft een bestaan op te bouwen. Zorg en zorgzaamheid behoren tot de kern van samen kerk zijn midden in de samenleving. Waar de nadruk in de zorg steeds meer ligt op de eigen kracht van burgers en hun sociaal netwerk, dreigen mensen met een zorgvraag in nood te komen. Financieel en sociaal, door gebrek aan zorg vanuit de overheid, gebrek aan mensen om hen heen en/of overbelasting van mantelzorgers. Wat betekent dat voor de rol van de kerk in de samenleving? In de dienst die om 10.00 uur begint gaat dominee Henk van Veldhuizen voor en het thema van de dienst is: ‘Groeien om anderen beschutting te geven’. Muzikale medewerking wordt verleend door het gospelkoor “Akousate” uit Dalfsen. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore