20 september 2020 Gebruikers online: 24
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Lokale politiek op bezoek bij In Balans

Geplaatst op: 9 februari 2018

Veel politici en wethouder Knol namen onlangs een kijkje bij In Balans aan de Mulertstraat. De meeste aanwezigen hadden al veel gehoord over of hadden te maken gehad met deze maatschappelijke organisatie, die werk- en ervaringsplekken biedt aan mensen voor wie een betaalde baan niet vanzelfsprekend is. Deze avond werd er nadere uitleg gegeven door de algemeen coördinator Gerda Meuleman en enkele naaste medewerkers. De raad werd uitgedaagd nieuwe ideeën en mogelijkheden aan te reiken.

In maart 2017 is In Balans opgenomen in de Dimence Groep. Jan Toonen, regio manager daarvan, was aanwezig om informatie te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Gedurende de gesprekken raakten de politici er van overtuigd dat In Balans, met de aparte en specifieke benadering van het begrip participatie een unieke organisatie in de regio en zelfs in Nederland is. Zeker nadat Jan Toonen met overtuiging dat nog eens benadrukte en stelde dat binnen de Dimence Groep van de medewerkers in het veld tot en met de Raad van Bestuur en zelfs de Raad van Toezicht veel interesse en waardering is ontstaan voor de werkwijze van In Balans.

De organisatie leeft niet van subsidies of giften, maar ontvangt bij voorkeur betaalde opdrachten om te blijven bestaan. Doorgaans een marginale situatie en een ‘grote broer is’ dan onontbeerlijk. Die ‘functie’ werd opgepakt door de Dimence Groep.  Bovendien passen de activiteiten van beide partijen uitstekend bij elkaar. En dat heeft inmiddels geleid tot een mooie wisselwerking, waardering en tevredenheid van beide partijen.

Wie denkt dat In Balans enkel simpele werkzaamheden verricht, vergist zich. Wethouder Gerrit Knol kon dit bevestigen, aangezien de afgelopen jaren al meerdere gecompliceerde opdrachten in goed overleg tussen gemeentemedewerkers en In Balans medewerkers zijn uitgevoerd.  Het is de opzet van In Balans de medewerkers zelf hun voorkeur te laten aangeven welke werkzaamheden zij willen verrichten, hetzij welke ervaring zij willen opdoen of wat zij willen leren. Dat kan zijn, van buiten in het groen werken tot aan het ontwerpen en ontwikkelen van app’s en/of websites. In Balans kent ook geen deelnemers, patiënten of cliënten, de mensen zijn medewerkers en collega’s. Weliswaar divers; er zijn mensen die in een traject zijn geplaatst en vrijwilligers die om bepaalde redenen geen betaalde baan hebben. Ook MBO en HBO stagiaires, voor wie een stageplek in het reguliere bedrijfsleven te belastend is, vinden vaak de juiste stagebegeleiding bij In Balans.

De coördinatoren van In Balans  hebben dan ook alle daarvoor benodigde erkenningen van de S-BB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). In 2006 startte In Balans met 20 mensen en in de laatste vijf jaar schommelt de bezetting tussen de zestig en zeventig personen. Verloop wordt veroorzaakt doordat medewerkers verhuizen of naar een andere organisatie overgaan. Wat heel belangrijk is inmiddels hebben ruim 80 ex medewerkers alsnog een betaalde baan gevonden. De aanwezigen van deze avond onderstreepten dat In Balans daar best trots op mag zijn.

Gepubliceerd door Erik Driessen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore