26 september 2020 Gebruikers online: 28
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Leerlingenaantal OBS Genne drastisch gedaald

Geplaatst op: 16 maart 2018

Het aantal leerlingen op OBS Genne is gedaald van 23 naar 9. Dat zei Jeff Hijlkema gisteravond tijdens de raadsvergadering, waar hij de gemeente om hulp vroeg. De daling van het leerlingenaantal houdt verband met de voorgenomen sluiting van de school, waartegen ‘Red Genne’ actie ondernam. “Helaas hebben we het tij niet kunnen keren”, zei Hijlkema.

De actiegroep is ontevreden over de inspanningsbereidheid en inspanning van het bestuur. “Wij zijn niet tegen sluiting van een school, maar zijn niet overtuigd van dit drastische besluit.” Dat leek in beton gegoten, meldde Hijlkema. “We kwamen niet tot elkaar en hebben geen gesprekken over oplossingen kunnen voeren.”

Het zit ‘Red Genne’ dwars dat de school geen alternatieven heeft gepresenteerd. “Geen onderwijsalternatief maar ook geen alternatief voor sluiting, wat wettelijk verplicht is. Als dat de werkwijze is, wordt dat voor andere scholen misschien ook een probleem.”

Hijlkema verwees naar de zorgplicht van de school. “Voor een groep kinderen in de regio is dit de enige onderwijsuitkomst. In het ergste geval krijgen we nu te maken met een groep kinderen waarvoor geen geschikt onderwijs is.”

Dat het leerlingenaantal al zo fors daalde, maakte de discussie over de sluiting ineens een ‘heel andere discussie’, vertelde de actievoerder. Gemeentebelangen-fractievoorzitter Roel Withaar noemde het leerlingenaantal van negen ‘wel heel erg weinig’.

Als er genoeg leerlingen zijn, zou de ‘prachtige school’ behouden moeten worden, reageerde PvdA-fractievoorzitter Astrid Dijkstra. Zij vroeg zich af wat de gemeente daarin precies kon betekenen. “De procedure is gebrekkig”, antwoordde Hijlkema. “Misschien kan de raad daarnaar kijken.”

Voor volgende week is er een afspraak gepland tussen wethouder Speksnijder en de directeur van de overkoepelende stichting Op Kop. In diezelfde week wil Speksnijder ook om tafel met de actiegroep, zegde hij toe. Ook wordt de inspraakreactie van Hijlkema voorgelegd aan het bestuur van de stichting.

Gepubliceerd door admin

Reacties zijn gesloten.

Nightstore