20 september 2020 Gebruikers online: 22
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Koninklijke onderscheiding voor Hasselter hoogleraar

Geplaatst op: 25 mei 2018

Burgemeester Bilder en zijn Kamper collega Koelewijn van Kampen reikten vrijdagochtend een Koninklijke onderscheiding uit aan vier hoogleraren van de Theologische Universiteit in Kampen. Een van hen is de Hasselter Te Velde. De hoogleraren hebben allen een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Theologische Universiteit. Hoewel zij reeds met emiraat zijn, zijn ze alle vier nog actief als begeleider van promovendi.  

Van 1988 tot 2015 was Prof. dr. M. te Velde hoogleraar Kerkgeschiedenis na 1650, kerkrecht en gemeenteopbouw en van 2009 tot 2015 was hij rector en voorzitter van het College van Bestuur van de Theologische Universiteit. Met creativiteit en bestuurlijke visie heeft Prof. Te Velde zich ingespannen om de universiteit en de opleiding van theologen en predikanten betekenis te geven voor kerk en samenleving. Dankzij hem zijn samenwerkingsovereenkomsten en uitwisselingsprogramma’s voor studenten en docenten opgezet om de TU Kampen nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Hij heeft een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de verbreding van het opleidingsaanbod en aan de ontwikkeling van een brede Gereformeerde Theologische Universiteit.

Daarnaast zette hij zich in voor het deputaatschap van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Daarmee heeft hij de plaatselijke kerken en de generale synode ondersteund met adviezen. Hij heeft gestimuleerd dat er speciale deputaten “kerkrecht en kerkorde” werden benoemd. Van een eerst tijdelijk karakter werden de speciale deputaten een permanent orgaan. Prof. Te Velde heeft intensief meegewerkt om de hele kerkorde te herzien en het uit te werken in de nieuwe generale regelingen. Tevens is op zijn initiatief een speciale website gebouwd voor de kennis van het kerkrecht: kerkrecht.nl.

Prof. M. te Velde heeft zich tevens met al zijn bestuurlijke kennis en ervaring ingezet om abdij Sion in Diepenveen te behouden voor het oorspronkelijke doel: het leven in dienst stellen van God. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de diverse werkgroepen en leidde retraite activiteiten. Hij is lid van de adviesraad voor het bestuur en zet zich persoonlijk in voor het welzijn van de gasten.

Gepubliceerd door Erik Driessen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore