22 september 2020 Gebruikers online: 31
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

College kan begroting gaan maken

Geplaatst op: 5 juli 2018

CDA, VVD en PvdA stelden donderdagavond in de raadsvergadering voor om in de komende vier jaar de schulden van de gemeente te verlagen naar 58 miljoen euro. In de kadernota, die donderdagavond behandeld werd, is daarvoor geen geld gereserveerd. En op basis daarvan gaat het college komende tijd de begroting maken.

Diezelfde partijen willen ook dat Zwartewaterland zich aansluit bij het project ‘ervencoaches’. Dat project draait al in drie gemeente en dat voorziet in een behoefte. De partijen willen dat de gemeente het initiatief neemt om zich aan te sluiten bij een provinciebreed aanbod.

Coaches kunnen agrariërs helpen met hun zaken op een rijtje te zetten en na te denken over de toekomst van hun bedrijf. “Veel agrarische bedrijven worstelen nog met vragen op het gebied van hun toekomst, wel of niet investeren in duurzaamheid, natuurinclusieve landbouw en bedrijfsopvolging”, motiveren de partijen hun standpunt.

De PvdA stelde voor om elk jaar 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van activiteiten die de leefbaarheid van de kernen bevorderen. Dat geld moet komen uit het budget voor de leefbaarheidsplannen. CDA, VVD en Gemeentebelangen sloten zich daarbij aan.

Dat moet voorkomen worden dat culturele activiteiten in de verschillende kernen op verschillende en soms ook ongebruikelijke wijze worden meegefinancierd door de gemeente. Zo’n ondoorzichtige behandeling is onwenselijk, stellen de partijen. “Burgers krijgen een maximale inspraak in de activiteiten”, vult Harrie Rietman (PvdA) in de raadsvergadering aan.

Hij legde verder uit dat het terugbrengen van de schulden naar 58 miljoen de norm is die de gemeente nastreeft. Daarom sloot zijn partij zich daarbij aan. Het geld moet dan volgens hem niet komen via incidentele meevallers. “Wij zijn op dit moment voorstander van 58 miljoen euro schuld in 2021.” John Smits sluit zich daarbij aan. Hij vindt dat je in goede tijden de schuldenlast moet verminderen.

Volgens Eelko Felix (BGZ) komen de voorstellen over de ervencoaches en het verminderen van de schulden ‘te vroeg’. Het college is volgens hem nu eerst aan zet om haar plannen uit te werken. Wilma Veldman (ChristenUnie) noemde 58 miljoen een ‘willekeurig bedrag’. “Vier jaar overzien is een heel eind.”  Ook zij wil voor de ervencoaches een onderzoek daarover afwachten.

Het plan om geld voor de activiteiten apart te zetten, is op de lange baan gezet. Later dit jaar komt er vermoedelijk een voorstel van het college hierover. Daarvoor is het nu nog te vroeg, stelde wethouder Slingerland. Hij vroeg zich ook af wat de motie over de schulden toevoegt als 58 miljoen toch al de norm is die het college zichzelf oplegt. Toch denkt hij dat het niet zomaar lukt om dat te halen. “Welke ambities moeten we dan opgeven?”

Hij wil ook meer weten over de ervencoaches, voordat hij zomaar akkoord gaat met het plan om zich ‘op te dringen’ aan de provincie. Dat voorstel werd daarom ingetrokken, net als dat over de schulden. Het voorstel over de leefbaarheidsplannen werd aangehouden. Wel wilde Bosma de toezegging dat de gemeente aangeeft positief tegenover de plannen staat als de provincie aanklopt. Slingerland beloofde er heel goed naar te kijken.

Gepubliceerd door admin

Reacties zijn gesloten.

Nightstore