24 september 2020 Gebruikers online: 15
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Waterschap neemt Stenendijk onder de loep

Geplaatst op: 12 september 2018

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) neemt in de periode van half september tot begin november de Stenendijk onder de loep. Die voldoet momenteel niet aan de landelijke veiligheidseisen voor dijken en moet worden versterkt.

Omgevingsmanager Aletta Lüchtenborg: “Om opbouw van de grond te bepalen doen we  grondboringen en sonderingen. De fundering van de oude stenen muur wordt ook onderzocht. Daarvoor graaft men een  proefsleuf. Dit aanvullend onderzoek is nodig om een beter beeld te krijgen van de opbouw en samenstelling van de dijk en van de stenen muur.  Dit betekent dat in deze periode op en rond de dijk sondeerwagens of ander materieel actief zijn. Fugro NL Land B.V voert het onderzoek uit in opdracht van WDODelta.”

Voorbereiden op de dijkversterking
Voor het HWBP-project Stenendijk zijn de voorbereidingen begonnen. Op dit moment schrijft WDODelta het plan van aanpak voor de werkzaamheden. In 2019 start het project met de verkenningsfase. In de verkenningsfase inventariseert het waterschap samen met de direct betrokkenen en plaatselijke organisaties welke oplossingen er zijn voor het waterveiligheidsprobleem, passend bij de bijzondere kenmerken van deze dijk en de omgeving. Uiteindelijk leidt dit tot een voorkeursalternatief, dat verder uitgewerkt wordt in 2020. De daadwerkelijke realisatie van de versterking start in 2021.

Aletta Lüchtenborg: “Periodiek onderzoekt het waterschap of dijken nog voldoen aan de wettelijke norm.  We kijken naar de hoogte, de sterkte van de dijk en verschillende onderdelen, bijvoorbeeld de grasbekleding. Dijken die niet voldoen aan de gestelde normen, moeten wij  versterken. Ze worden dan opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het waterschap is verantwoordelijk voor de realisatie van deze versterkingen.”

Gepubliceerd door Erik Driessen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore