18 september 2020 Gebruikers online: 41
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Gemeentelijke lasten blijven gelijk

Geplaatst op: 9 oktober 2018

De gemeentelijke lasten blijven volgend jaar gelijk. Dat blijkt uit de zogenoemde programmabegroting van de gemeente Zwartewaterland. De tarieven voor riolering, afval en de OZB blijven gelijk of stijgen alleen met de inflatie mee. Dat is mogelijk door een gezondere financiële situatie van de gemeente. “We hebben ruimte voor ambitie, al blijven we ook werken aan een structureel gezonde financiële positie”, aldus wethouder Slingerland.

Hij lichtte dinsdag in het gemeentehuis met de andere wethouders en burgemeester Bilder de programmabegroting toe. Daarin staan de plannen van het college en wat die mogen kosten. Er komt wat dat betreft nogal wat op de gemeente af. De gemeente wil het onderhoudsniveau van het groen verbeteren en meer inzetten op ‘kwaliteit van de leefomgeving’. “Ook de energietransitie en de aandacht voor waterveiligheid vragen om veel aandacht. De verwachting is dat er de komende decennia veel meer neerslag komt en daarop moeten wij ons voorbereiden”, aldus wethouder Coster.

Dat varieert van grote plannen, tot kleine verzoeken aan burgers. “Als elke inwoner een tegel opoffert voor een plant, loopt het water al makkelijker weg”, gaf Coster een voorbeeld, zonder dat hij daarmee burgers een verplichting op gaat leggen. Voor 2040 wil Zwartewaterland ook volledig van het gas af zijn.

Aan de andere kant hoopt het college te kunnen bezuinigen op zorg. Preventie is daarvoor een belangrijk instrument, zegt wethouder Knol. “We willen daarbij nauw samenwerken met sportverenigingen en scholen. Bijvoorbeeld bij het terugdringen van het drank- en drugsgebruik. Dat is zeker geen thema dat alleen speelt bij jongeren, ook het gebruik onder ouderen is fors”, aldus Knol, die onder meer zinspeelde om gezondere sportkantines.

Goed nieuws heeft hij over de woningmarkt. Die blijft de komende jaren zeer positief. Tot 2032 worden er 550 nieuwe woningen in Zwartewaterland gebouwd, waarbij Hasselt om de Weede een belangrijke rol speelt. Ook op het Agnietenterrein in Zwartsluis is plek voor tientallen woningen. Ruimte voor het bedrijfsleven moet er ook zijn, voegde burgemeester Bilder toe over een ander speerpunt van het college. Ook ondernemers spelen overigens een belangrijke rol bij het ‘duurzamer’ maken van Zwartewaterland.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore