23 september 2020 Gebruikers online: 52
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Zwarte Water krijgt nevengeul voor natuurherstel

Geplaatst op: 19 oktober 2018

Onder toeziend oog van twee agrariërs en een groep betrokken bestuurders ondertekenden gedeputeerde Monique van Haaf (provincie Overijssel) en directeur Jos van Hees (Rijkswaterstaat) een overeenkomst voor de uitvoering van de eerste maatregelen voor het natuurherstel van de uiterwaarden van het Zwarte Water en de Vecht.

De ondertekening, op de dijk aan het Zwarte Water bij Huize Den Doorn, is een eerste grote stap in het herstel en de verbetering van de natuur in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en de Vecht. “Alleen hadden we dit niet voor elkaar gekregen. Dit betekent veel voor ons, maar vooral voor dit gebied”, stelt Van Haaf na de ondertekening. De samenwerking tussen Rijkswaterstaat (RWS) en de provincie geeft o.a. groen licht voor de uitvoering van de eerste maatregelen, waaronder de aanleg van een nevengeul langs het Zwarte Water net ten zuiden van Hasselt, door Rijkswaterstaat.

Nevengeul

De aanleg van een nevengeul draagt bij aan een ecologisch gezonde rivier. De nevengeul is aantrekkelijk voor vis en waterplanten. Jonge vissen kunnen zich hier ontwikkelen, buiten de snelstromende rivier. En een gezonde visstand is belangrijk voor een gezonde rivier. “De provincie Overijssel heeft een belangrijke rol gespeeld in deze samenwerking”, zegt Van Hees. “Zij hebben veel werk verzet om tot deze fase te komen. Dat de provincie de Kaderrichtlijn Water mee heeft genomen in dit proces is krachtig geweest in de samenwerking tussen de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat.”

De provincie Overijssel werkt in het Natura 2000-programma aan de bescherming van de kwetsbare natuur in Overijssel. Zo ook in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Rijkswaterstaat werkt op haar beurt met verschillende partners aan de natuur in het rivierengebied in Oost Nederland. In de uiterwaarden van het Zwarte Water komen de natuurdoelen van zowel provincie en Rijkswaterstaat samen en is er gezocht naar een integrale aanpak.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore