19 september 2020 Gebruikers online: 30
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Kruising Ter Wee/Boekweitendam op de schop

Geplaatst op: 20 november 2018

De linker variant op de tekening heeft de voorkeur van het college

De gemeente wil eind volgend jaar beginnen met de ombouw van het kruispunt op de Vaartweg ter hoogte van de Boekweitendam. Wethouder Knol schrijft aan de raad dat dit noodzakelijk is om de verkeersveiligheid te verbeteren, vooral voor overstekende fietsers. 

Door de komst van Om de Weede en het toenemende (vracht)verkeer ligt er de wens van bewoners om richting Zwolle veilig te kunnen oversteken met de fiets. Dit geldt zowel voor woon-werkverkeer als voor recreatie.

In 2009 was al besloten door de raad om de grens van de bebouwde kom op te gaan schuiven tot aan de kruising. Daarmee gaat daar de maximum snelheid dus ook van 80 naar 50 km/u. Deze snelheidsmaatregel moet dus gepaard gaan met de ombouw van de kruising. Daarvoor zijn verschillende varianten aangedragen. College van b en w heeft de voorkeur uitgesproken voor een optie waarbij er een brede middengeleider komt op de Vaartweg. De moet een veilige oversteekplaats bieden plus dat het verkeer er wordt afgeremd.
De fietsoversteek wordt gecombineerd met de duiker van de Boekweitendam. In een duurdere optie wordt geopperd om een aparte fietsbrug aan te leggen, maar daar is om verschillende redenen niet voor gekozen. In de allerduurste variant zou een rotonde worden aangelegd.

De operatie moet ongeveer 650.000 euro gaan kosten. Voordat dat groen licht krijgt van de raad, moeten zij volgende week eerst nog instemmen met een zogeheten ‘voorbereidingskrediet’ van 50.000 euro.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore