23 september 2020 Gebruikers online: 17
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

PvdA vraagt mening over ‘Vaartweg’

Geplaatst op: 2 december 2018

De gemeenteraad stelde donderdag een besluit over de verplaatsing van de grens van de bebouwde kom op de Vaartweg nog even uit. De PvdA gebruikt dat uitstel om bewoners naar de beste oplossing te vragen.

Verplaatsing van de grens van de bebouwde kom betekent ook dat de snelheid op dat deel van de Vaartweg, dat nu binnen de kom komt te liggen, omlaag moet van 80 km per uur naar 50 km. De ervaring leert dat het enkel plaatsen van een bord daarvoor niet toereikend zal zijn. Om de snelheid te verminderen zijn daarom bijkomende maatregelen nodig.

Het college van B&W heeft door een verkeerskundig bureau een viertal varianten laten onderzoeken. Bij twee daarvan is sprake van de aanleg van een ‘middenberm’ waardoor fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken van Ter Wee naar de Zandvoortweg. De derde variant brengt een slinger aan in de Vaartweg, waardoor het verkeer wel voorzichtiger moet rijden en het laatste model, dat door het College als ‘over geproportioneerd’ (dat is: overdreven voor die plek) is afgewezen, is een rotonde.

De laatste beide varianten zijn het kostbaarst, waarbij de rotonde nog weer aanzienlijk meer zou gaan kosten dan het aanleggen van de slinger. In de raad ontspon zich een discussie over ‘een veilige variant’ (brede middenberm, het collegevoorstel) of een ‘veiliger variant’ (de uitbuiging) waarvoor het CDA een motie heeft ingediend.

Voor de Partij van de Arbeid is veiligheid een heel belangrijke invalshoek. De partij steunt daarom de  motie van het CDA. In de ogen van de PvdA zal een middenberm ter hoogte van de Zandvoortweg onvoldoende de snelheid op de Vaartweg remmen.

Maar de PvdA fractie heeft nog een ander element naar voren gebracht. Hasselt om de Weede wordt een flinke wijk die straks uitsluitend bij de bestaande rotonde aan de Vaartweg wordt ontsloten. Het lijkt niet ondenkbeeldig dat op enig moment behoefte zal gaan bestaan aan een tweede ontsluiting, die dan bij Ter Wee zou moeten komen. Wanneer nu al duidelijk is dat die ontsluiting er toch ooit moet komen is het in de ogen van de Partij van de Arbeid verstandig die hobbel nu al te nemen.

En dat is inderdaad de duurste oplossing, maar het is ook de meest veilige oplossing (het meest snelheid remmend) en de meest toekomstbestendige oplossing. Bovendien kan het bouwverkeer naar toekomende fases van Hasselt om de Weede daar dan al op een veilige manier gebruik van maken.

De Partij van de Arbeid wil graag weten hoe de bevolking van Zwartewaterland hier tegenaan kijkt. Wanneer u naar de facebookpagina van de PvdA gaat (pvdazwartewaterland)  kunt u daar aangeven wat uw voorkeur zou zijn. De keuzemogelijkheden zijn:

De goedkoopste oplossing, die toch een veilige oversteek van voetgangers en fietsers van Ter Wee naar de Zandvoortweg mogelijk maakt moet worden gekozen
De meer veilige oplossing, die het verkeer ook dwingt snelheid te minderen (de uitbuiging) moet worden gekozen, ook als die meerkosten met zich brengt
De meest veilige, maar verreweg de duurste oplossing (rotonde) moet worden gekozen omdat daarmee ook een toekomstige tweede ontsluiting van Hasselt om de Weede goed kan worden geregeld
Als u geen facebook gebruikt kunt u uw voorkeur per mail doorgeven: zwartewaterland.pvda@gmail.com

Tenslotte mag u ook telefonisch contact opnemen met Harrie Rietman, fractievoorzitter van de PvdA, 06 28545172

Gepubliceerd door Erik Driessen

7 reacties op “PvdA vraagt mening over ‘Vaartweg’”

  1. Een tweede uitrit voor deze nieuwe wijk “in wording” moet er zeker komen. Is een gewone kruising met verkeerslichten geen optie ?
    Dit lijkt mij beter voor fietsers/voetgangers. Want hoe gaan die een drukke rotonde passeren ?

  2. Het moet gewoon een veilige wijk worden het is een kinderrijke buurt dus voor mij teld veiligheid boven alles.Dus gemeente doe er zo snel mogelijk iets aan. Wij wonen hier ruim een jaar maar er is nog steeds niets gebeurd.Soms lijkt het een RACE CIRCUIT (TT ASSEN)

  3. Het zal eens tijd worden dat dit kruispunt aangepakt gaat worden! Hoge snelheden op het rechte stuk zijn geen uitzonderingen. Willen we veilgheid dan beslist geen halfwerk leveren. Gaan voor de veiligste oplossing voor oversteken van voetgangers en fietsers gepaard met snelheidsremming (maximaal)

  4. Als bewoner van de Drapeniersgilde wordt het hoog tijd voor een tweede in en uitrit voor de snel groeiende woonwijk Om de Weede ook dienende als kali Demiteiten weg.Ook voor de veiligheid van de kinderen. Tevens meer controle op de snelheid, het lijkt vaak een racebaan bij de Weede. Een rotonde bij Boekweitendam is het beste en veiligste.

  5. Ik vind dat het tijd word. Als hier wat gebeurd zitten wij met z’n allen als een in een val!!! Een bewoner uit de drapeniersgilde

Nightstore