18 september 2020 Gebruikers online: 27
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Laatste Historiael van het jaar verschenen

Geplaatst op: 16 december 2018

De laatste Hasselt Historiael van 2018 staat weer boordevolinteressante artikelen. Zo is er opnieuw een verhaal over de Stenendijk.. Waser de vorige keer vooral aandacht voor de technische en fysieke kant van dezebijzondere waterkering tussen de molen en Streukelerzijl, in deze afleveringgaat het om het leven van de mensen achter die dijk.

Zij plukten weliswaar de vruchten van het binnendijkse grasland, maar hadden van oudsher ook de verantwoordelijkheid voor de dijk. Bewaking, onderhoud, reparatie van de Stenendijk, het kwam allemaal op hun schouders. Dat gaf soms veel zorgen, niet in de laatste plaats financieel, zoals diverse brieven uit het archief duidelijk maken. Erger was dat bij de – onvermijdelijke – dijkdoorbraken de mensen achter de dijk enorm kwetsbaar waren. Daar vielen over het algemeen de eerste en de meeste slachtoffers. In het zeer uitgebreide artikel staat het hartverscheurende verhaal van een man die bijna alles verloor: kinderen, vrouw, vee, boerderij. In 1935, met de afsluiting van de Zuiderzee, was dergelijke toestanden gelukkig verleden tijd en was de dijk voortaan te bewonderen als een uniek stukje Hasselt.

Meer te bewonderen is er op de middenpagina’s, waar wederom de Hoogstraat van lang geleden afgezet wordt tegen dezelfde straat anno 2018. Deze keer de ‘hoge huisnummers’. Vermoedelijk zal de verzuchting zijn: herkenbaar en toch compleet anders…

Verder in dit nummer twee artikelen rondom de reformatie in Hasselt. Het ene verhaal gaat over de stadsregering die de bevolking van Hasselt tegen wil en dank kreeg opgedrongen, het andere over het trieste lot van de Heilige Stede na 1582.  En tot slot een verhaal over gekloofde nonnen! \lsdsemih

Gepubliceerd door Erik Driessen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore