30 september 2023 Gebruikers online: 19
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Bewoners bekijken plannen Stenendijk

Geplaatst op: 26 november 2019

Bewoners en belangstellenden konden dinsdagavond in Teeuwland de plannen van het waterschap met de Stenendijk bekijken. De waterkering wordt vanaf 2021 aangepakt. Pieter Polman sprak Omgevingsmanager Aletta Lüchtenborg, Philippe Schoonen van Waterschap Drents Overijsselse Delta en bewoner Mees te Velde. Die laatste vertelde waarom volgens hem de aanpak van de dijk belangrijk is.

Na de vorige bijeenkomst in juni van dit jaar zijn de mogelijke oplossingen verder onderzocht. Hieruit komt naar voren dat de dijk het beste versterkt kan worden door er een ‘constructie’ in aan te brengen. Hiermee verandert het aanzicht van de dijk niet, en biedt de dijk straks weer wel de benodigde veiligheid. De omgeving waardeert deze oplossing.

Onder de aanwezigen waren naast eerdere bezoekers ook een aantal nieuwe gezichten. Ook een aantal bestuursleden van het waterschap kwam langs om te horen hoe de werkzaamheden van het waterschap in de omgeving worden ervaren.

Begin volgend jaar stelt het waterschapsbestuur de gekozen oplossing formeel vast.  Intussen zoekt het waterschap in een aanbestedingsprocedure naar een goede partij om de volgende fase van het project mee in te gaan: het uitwerken van het ontwerp en de uitvoering.

De uitvoering van de dijkversterking vindt plaats in 2022. Vooruitlopend hierop vinden nu al onderzoeken plaats naar de grond in en onder de dijk en de opbouw van woningen direct aan de dijk.

Gepubliceerd door Pieter Polman

Eén reactie op “Bewoners bekijken plannen Stenendijk”

  1. Ik vraag me af of het Zwarte Water ooit nog wel zo ver uit zijn oevers gaat treden. Weer een miljoenen project!

Open Dag BKH