26 januari 2021 Gebruikers online: 13
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Omgevingsvisie Zwartewaterland ter inzage

Geplaatst op: 25 september 2020

Vanaf donderdag 8 oktober staat de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland online. Deze Ontwerpvisie is het resultaat van de gesprekken met inwoners en organisaties tijdens Reisbureau Kijk ’38 en de Ontmoetingen. De gemeente nodigt inwoners uit om vanaf 8 oktober te kijken op www.zwartewaterland.nl/omgevingsvisie en een officiële zienswijze in te dienen. 

De gemeente is met Reisbureau Kijk ’38 en tijdens de Ontmoetingen in gesprek gegaan met bewoners om hun ideeën, ambities en perspectief op te halen. Hoe zien bewoners de toekomst? Wat betekenen ontwikkelingen op gebied van innovatie, digitalisering en duurzaamheid voor ons als inwoners van Zwartewaterland, voor uw bedrijf of organisatie en voor de gemeente? Wat vinden we belangrijk met elkaar in Zwartewaterland? Deze inbreng is verwerkt in de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland. 

Zwartewaterland: plattelandsgemeente met een sterk industrieel karakter 

Wethouder Harrie Rietman: “Deze Ontwerp Omgevingsvisie is samen met veel inwoners en organisaties uit de gemeente ontwikkeld. De verschillende bijdragen weerspiegelen het karakter van Zwartewaterland: een plattelandsgemeente, maar met een sterk industrieel karakter. Dat is ook de kracht van Zwartewaterland. Die verscheidenheid is prachtig maar kan, bij het nemen van grote beslissingen, wel tot tegengestelde belangen en opvattingen leiden. De omgevingsvisie is dan ook geen blauwdruk, maar maakt het voor iedere situatie mogelijk om een afweging te maken tussen de verschillende belangen. In de omgevingsvisie staat welke opgaven we als gemeente hebben en welke ambities we hebben.” In de visie staan de volgende zes ambities: ‘Samenwerkend Zwartewaterland bereikt meer’, ‘Een uitnodigende leefomgeving om te bewegen, ontmoeten en verblijven’, ‘Nieuwe energie en klimaatadaptatie krijgen de ruimte’, ‘Een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving’, ‘Beleef de mix van cultuur en ondernemen in Zwartewaterland’ en ‘Ons buitengebied is klaar voor de toekomst’. 

Ontwerp Omgevingsvisie officieel ter inzage van 8 oktober tot en met 18 november 2020  

De gemeenteraad heeft op donderdag 10 september het besluit genomen dat de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland formeel ter inzage gaat van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 18 november. In die periode is de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland beschikbaar via www.zwartewaterland.nl/omgevingsvisie en kan iedereen een officiële zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren, waarbij per e-mail de voorkeur heeft: 

  • Een zienswijze per e-mail kan worden gestuurd naar: omgevingsvisie@zwartewaterland.nl met als onderwerp “Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland” 
  • Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar: Gemeenteraad van Zwartewaterland, t.a.v. projectleider omgevingsvisie, Postbus 23, 8060 AA Hasselt 
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw I.C. (Irene) From, projectleider omgevingsvisie, telefoonnummer 14 038.  

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van de omgevingsvisie de zienswijze betrekking heeft. 

Reacties gegeven in de informele ronde van 25 mei tot en met 8 juni worden meegenomen als officiële zienswijze 

Wethouder Rietman legt het proces tot nu toe uit. “Graag hadden we de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland dit voorjaar gepresenteerd tijdens een bijeenkomst. Onze inwoners weten het beste wat er in hun omgeving en hun leven belangrijk is. Daarom hadden we graag het resultaat van het participatieproces, de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland, in een bijeenkomst aan de inwoners gepresenteerd om te horen wat zij ervan vinden. Helaas was dat door de coronamaatregelen niet mogelijk. Inwoners konden in plaats daarvan in de periode van maandag 25 mei tot en met maandag 8 juni laten weten wat zij van de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland vinden. Op www.zwartewaterland.nl/omgevingsvisie stond daarvoor een animatie met uitleg over de omgevingsvisie en de Ontwerp Omgevingsvisie zelf. De tijdens deze informele ronde ontvangen reacties zijn samen met de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland aan de gemeenteraad aangeboden om het vrij te geven voor de officiële inspraak. Het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad hebben aangegeven dat de tijdens de informele ronde ontvangen reacties meegenomen worden als officiële zienswijze. De indieners van deze reacties (voor zover bekend) krijgen hierover ook apart bericht, want er is nog de mogelijkheid om die reactie verder aan te vullen. Na afloop van de ter inzageleggingsperiode reageert de gemeente op de zienswijzen en past eventueel de Ontwerp Omgevingsvisie aan. Vervolgens leggen we de visie ter definitieve vaststelling aan de raad voor. De verwachting is dat de Omgevingsvisie Zwartewaterland in het voorjaar van 2021 wordt vastgesteld. 

Vaststelling Omgevingsvisie in voorjaar 2021 

Na afloop van de ter inzageleggingsperiode reageert de gemeente op de zienswijzen en past eventueel de Ontwerp Omgevingsvisie aan. Vervolgens leggen we de visie ter definitieve vaststelling aan de raad voor. De verwachting is dat de Omgevingsvisie Zwartewaterland in het voorjaar van 2021 wordt vastgesteld. 

Meld u aan voor de presentatie van de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland in de kernen 

Op maandag 19 en dinsdag 20 oktober 2020 organiseert de gemeente per gebied een bijeenkomst om de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland te presenteren. De bijeenkomsten vinden plaats op: 

  • Maandag 19 oktober in het buitengebied/Kamperzeedijk  
  • Maandag 19 oktober in Zwartsluis  
  • Dinsdag 20 oktober in Hasselt  
  • Dinsdag 20 oktober in Genemuiden  

Indien u hier bij aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via omgevingsvisie@zwartewaterland.nl. U ontvangt dan de verdere informatie over tijdstip en locatie. 

Meer weten? 

Kijk vanaf 8 oktober voor de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland op www.zwartewaterland.nl/omgevingsvisie. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons bereiken via omgevingsvisie@zwartewaterland.nl of via telefoonnummer 14 038 (u kunt dan vragen naar de mevrouw I.C. (Irene) From, projectleider omgevingsvisie). 

 

Gepubliceerd door Klaas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore