19 januari 2021 Gebruikers online: 17
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Stap 1 Centrumplan: eenrichtingsverkeer en parallelweg 

Geplaatst op: 2 oktober 2020

Het instellen van eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat en het doortrekken van de parallelweg. Dit is de eerste stap in het Centrumplan dat in een van de komende vergaderingen aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Donderdagavond werden raadsleden over deze visie op hoofdlijnen geïnformeerd door adviseur Mente Bonestroo. Vanwege corona was slechts een klein aantal van de raadsleden aanwezig, maar de bijeenkomst kon ook via een livestream worden gevolgd.  

De visie gaat ervan uit dat auto’s ‘te gast’ zijn in de binnenstad. Het staat nog open van welke kant het eenrichtingsverkeer gaat gelden. Er wordt vanaf gezien om een paal te plaatsen op de parallelweg onder de brug.  

Over de visie is overleg met het ‘Stadsteam’. Volgende week staat hierover een bijeenkomst gepland voor winkeliers en ondernemers. Raadslid Klaas Eenkhoorn (PvdA) wijst op het belang om hierover ook met de inwoners te communiceren. Klaas Huisbrink (SGP) benadrukt het belang van goede communicatie aan de voorkant om eventuele bezwaren tegen te gaan. Er wordt aangegeven dat er al regelmatig met de bewoners is gecommuniceerd en dit zeker zal worden herhaald. 

Ook kwam de verkeersveiligheid op de bestaande parallelweg langs de Jumbo aan de orde. Deze weg wordt als onveilig ervaren. Daarom vindt overleg plaats met de provincie Overijssel over eventuele mogelijkheden om zwaar verkeer te verplaatsen van de parallelweg naar de provinciale weg.  

De verdere uitwerking van het Centrumplan zoals verkeerscirculatie en parkeren, vinden in vervolgstappen plaats. Het uiteindelijke doel voor parkeren is om de auto’s uit de kern te halen en parkeerplaatsen te realiseren naar de randen van de binnenstad.  

Raadslid Klaas Huisbrink geeft aan “Wel vooruit te kunnen met deze eerste stap in het visieplan’’. Dit wordt door de overige aanwezige raadsleden gedeeld. Er zal nog veel water door het Zwarte Water stromen voordat het Centrumplan uiteindelijk is gerealiseerd.  

Gepubliceerd door Klaas Jansen

Eén reactie op “Stap 1 Centrumplan: eenrichtingsverkeer en parallelweg ”

  1. Het is niet handig om nog meer verkeer van de parallelweg naar de provinciale weg te verplaatsen. Al het verkeer dat over de brug moet gaat maar via 2 wegstroken, terwijl op de andere 2 stroken (parallelweg) geen verkeer rijd. Gevolg is trechtervorming en files. Zeker als de brug los is voor de scheepvaart en tijdens de spitsuren. Tot en met de Vaartweg heb je daar nog last van. En handig is ook om het kruispunt bij Zieleman aan te sluiten op de rotonde en er dus een stovonde van te maken.

Nightstore