23 januari 2021 Gebruikers online: 16
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Start natuurherstel voor behoud zeldzame kievitsbloem

Geplaatst op: 2 oktober 2020

Foto: Erik Eenkhoorn

Maar liefst 95 procent van alle kievitsbloemen in Nederland groeien in de de uiterwaarden van het Zwarte Water en de Vecht. Om bloem, ook de wel de ‘Zwolse Tulp’ genoemd, te behouden voor deze omgeving is de provincie gestart met de eerste werkzaamheden om de bijzondere natuur in het gebied te herstellen en te behouden. 

Om de  leefomstandigheden van de kievietsbloem te verbeteren, moeten de uiterwaarden van het Zwarte Water regelmatig overstromen. Bij een tijdelijke overstroming komt er een dun laagje voedselrijk slib op de kievitsbloemhooilanden te liggen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de kievitsbloemen. De bodem mag niet verzuren en uitdrogen. Het verzuren kan worden voorkomen door de grondwaterstanden te verhogen. Daarnaast is het verhogen van de waterstand goed voor weidevogels en andere vogels.

Omdat deze maatregelen van invloed zijn op agrarische bedrijfsvoering, zijn hierover afspraken gemaakt met de betreffende grondeigenaren om grond te kopen en te ruilen. Gronden van boeren in de uiterwaarden komen dichter bij de bedrijven te liggen. Zo wordt zowel de situatie van de landbouw en de natuur verbeterd.

Werkzaamheden
Om de uiterwaarden natter te maken worden poelen, sloten en kolken hersteld die zijn dichtgegroeid. Verder wordt een plas-dras zone aangelegd en dempen we watergangen. Er worden kleine waterhuishoudkundige kunstwerken aan (zoals klepduikers) aangebracht en komt er meer beplanting.

Bij Genne-Overwaters, ten zuiden van Hasselt, werken provincie en Rijkswaterstaat samen aan onder andere een nevengeul. Vrijkomende grond bij het ene project kan weer gebruikt worden in het andere project. Rijkswaterstaat is bezig met de onderzoeken die hiervoor nodig zijn. Waarschijnlijk starten deze werkzaamheden begin 2022.

Impact omgeving
Het gebied is opgedeeld in tien verschillende deelgebieden. De deelgebieden volgen elkaar één voor één op qua werkzaamheden. Enkele deelgebieden zijn volgend jaar pas aan de beurt. Bij normale weersomstandigheden worden de werkzaamheden die dit jaar gepland staan eind november afgerond.

De werkzaamheden in het gebied zijn relatief kleinschalig. Er zijn weinig machines tegelijkertijd aan het werk en het gaat in de meeste gebieden niet om grote hoeveelheden grondverzet. “Eventuele overlast bestaat uit het lawaai van machines en grondtransport over de openbare weg. Waar werkzaamheden plaatsvinden wordt dit vooraf goed gecommuniceerd richting bewoners”, aldus de provinciewoordvoerder.

Natura 2000
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is één van de 24 natuurgebieden in Overijssel die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuur. Nu en de komende jaren zijn verschillende partijen aan de slag om de natuur in deze gebieden sterker te maken en te herstellen.

De provincie Overijssel is opdrachtgever, maar doet dit samen met gemeente Zwartewaterland, gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat, Landschap Overijssel, LTO-Noord, Staatsbosbeheer en het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Eén reactie op “Start natuurherstel voor behoud zeldzame kievitsbloem”

  1. Hier stoor ik mij zo aan, zolang ik leef en weet groeide de kievitsbloem in de omgeving van Hasselt en nu er publiciteit aan wordt gegeven heet deze de Zwolse tulp. Zelfde als Anne van de Bregge, op gegroeid in Hasselt daar altijd in de omgeving gefietst, komt in de publiciteit, woont een maand in Zwolle en is nu de Zwolse Anne van de Bregge. Vroeger zat Zwolle ons ook altijd dwars, zou de geschiedenis zich herhalen?

Nightstore