29 juli 2021 Gebruikers online: 30
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Versterking Stenendijk stap dichterbij

Geplaatst op: 20 oktober 2020

Het waterschapsbestuur ging vanmiddag unaniem akkoord met de uitwerking van het plan om de Stenendijk te versterken. Hiervoor is het benodigde krediet beschikbaar gesteld.

De ruim één kilometer lange Stenendijk is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Samen met bewoners en ambtelijke partners is onderzocht wat de beste oplossing is voor een veilige Stenendijk.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een zogeheten zelfstandig kerende constructie in de dijk, zoals een damwand of een wand van gewapend beton, de beste oplossing is. Deze oplossing is technisch haalbaar en heeft de minste impact op de omgeving. De monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen worden op deze manier behouden.

Eind volgend jaar (2021) gaat de eerste schop de grond in. Volgens planning is dit project in 2023 afgrond.

Regelmatig communiceert het waterschap over deze dijkversterking met de direct aanwonenden van de Stenendijk en met de bredere omgeving.

Gepubliceerd door Klaas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore