20 juni 2021 Gebruikers online: 42
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

‘Hoogstraat gauw eenrichtingsverkeer’

Geplaatst op: 10 november 2020

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat. Het herinrichten van het centrumgebied staat al langere tijd op het wensenlijstje van het college. De auto te gast en meer aandacht voor fietsers en voetgangers is het plan wat er nu ligt.

“Eenrichtingsverkeer is hiervoor een belangrijke voorwaarde. De keuze voor de rijrichting pakken we samen met inwoners, winkeliers en ondernemers op. Ik ben verheugd dat het Stadsteam Hasselt dit voorstel steunt en ons vraagt om tempo te maken”, aldus verantwoordelijk wethouder Harrie Rietman.

Het instellen van eenrichtingsverkeer is één van de beslispunten van het voorstel Uitgangspunten verkeerscirculatieplan Hasselt. Ook de aanleg van een parallelweg langs de N331 maakt hier deel van uit. Een verkeerscirculatieplan heeft als doel de verkeersdruk in het centrum van een bepaalde plaats te verminderen. Hierdoor wordt het centrumgebied aantrekkelijker om te verblijven en komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Op donderdag 26 november komt het voorstel in de gemeenteraad.

Om het centrum bereikbaar te houden stelt het college voor een nieuwe ontsluiting te realiseren vanaf de rotonde ter hoogte van Autobedrijf Zielenman. Deze parallelweg wordt naast de provinciale weg aangelegd over het voormalige Bodewesterrein en sluit onder de Zwartewaterbrug aan op de Van Nahuysweg. ‘Met de aanleg van deze weg ontsluiten we de Molenwaard, de jachthaven en de toekomstige nieuwbouw op het Bodewesterrein. Ook komt er een extra ontsluiting naar het historische centrum. Campers en boottrailers hoeven dan niet meer door het historische centrum,’ aldus wethouder Rietman.

Begin vorig jaar heeft het college de verschillende varianten om de binnenstad van Hasselt te ontsluiten voorgelegd aan inwoners, winkeliers en ondernemers. Wethouder Rietman: “Het college hecht veel waarde aan de uitkomsten van deze raadpleging. Vervolgens hebben ook de raad en het Stadsteam Hasselt, bestaande uit ondernemers en winkeliers, zich over de ontsluiting van Hasselt gebogen. Zo waren er bijvoorbeeld veel positieve reacties over het inrichten van het deel van Hoogstraat tussen de Raamstraat en het Burgemeester Royerplein als ‘auto te gast’ en ook eenrichtingsverkeer kwam veelvuldig naar voren. Met het voorstel hebben we een goede afweging gemaakt tussen de wensen van inwoners, van de raad en van het Stadsteam.”

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore