29 juli 2021 Gebruikers online: 23
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Nieuwe manier van toewijzen voor aanleunwoningen van Wetland Wonen

Geplaatst op: 17 november 2020

(Adv.) Wetland Wonen verhuurt aanleunwoningen in Giethoorn, Vollenhove, Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Voorheen meldden mensen zich bij zorgorganisaties IJsselheem en Zorggroep Oude en Nieuwe Land als zij graag in een aanleunwoning wilde wonen. De zorgorganisatie beoordeelde aan wie de woning werd toegewezen. Om het systeem transparanter te maken, worden vanaf nu ook de aanleunwoningen via internetsite De Woningzoeker verhuurd.

De Woningzoeker: transparant toewijzen van sociale huurwoningen

De Woningzoeker (www.dewoningzoeker.nl) is de website waarop Wetland Wonen haar sociale huurwoningen in de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle te huur aanbiedt. De website wordt ook door andere woningcorporaties gebruikt, daarom kan ook gereageerd worden op woningen van deze corporaties uit Kampen, IJsselmuiden en Zwolle.

Vanaf 15 november 2020 worden alle beschikbare aanleunwoningen van Wetland Wonen op De Woningzoeker gepubliceerd. Mensen die (in de toekomst) graag in een aanleunwoning willen wonen, schrijven zich in op De Woningzoeker. Op De Woningzoeker kan men na inschrijving zelf reageren op een beschikbare (aanleun)woning. De toewijzing verloopt voor woningen in de ‘Wens- en vrije sectormodule’ op basis van inschrijfduur. Dit betekent dat degene die het langst staat ingeschreven en voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden (zoals inkomen, leeftijdscategorie en grootte van het huishouden) de woning mag huren.

Inschrijfduur

De aanleunwoningen bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land en IJsselheem hadden een wachtlijst bij de zorginstelling. Mensen die in aanmerking willen komen voor een aanleunwoning hadden zich hier ingeschreven. Met behoud van opgebouwde inschrijfduur kunnen deze mensen zich nu inschrijven op De Woningzoeker. Zij zijn hierover per brief geïnformeerd. Mocht u geen brief hebben ontvangen en denkt u toch ingeschreven te staan op de wachtlijst van Zorggroep Oude en Nieuwe land of IJsselheem, dan kunt u contact opnemen met Wetland Wonen.

Wonen in een aanleunwoning

Aanleunwoningen zijn zelfstandige appartementen of grondgebonden seniorenwoningen die in of nabij een verpleeg- of verzorgingstehuis liggen. Verpleeg- en verzorgingstehuizen hebben vaak diverse voorzieningen waar men tegen betaling gebruik van kan maken, bijvoorbeeld een kapper of andere activiteiten. Als u in een aanleunwoning woont, kunt u gebruik maken van thuiszorg en WMO voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp.

Wonen met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg

Mensen die een Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie hebben, schrijven zich niet in bij De Woningzoeker. Zij melden zich bij de zorgconsulent van de betreffende zorgverlener. Voor gemeente Steenwijkerland is dat Zorggroep Oude en Nieuwe Land (via telefoonnummer 0527 61 49 95).Voor gemeente Zwartewaterland is dat IJsselheem (via telefoonnummer 088 33 944 00).

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore