26 januari 2021 Gebruikers online: 30
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Johannes Huisma: man met de hamer SCAB en bibliotheek

Geplaatst op: 17 december 2020

In de serie man/vrouw met de hamer komt deze keer Johannes Huisma aan het woord. Hij hanteert zelfs twee voorzittershamers: die van de Stichting Bibliotheek Zwartewaterland en van de SCAB (Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek Hasselt). 

Ons doel is om de bibliotheken om te vormen tot bruisende huiskamers” 

Johannes (1956) woont al vanaf 1982 in Hasselt. Sinds een aantal jaren aan de Kiliaen van Rensselaerlaan. Zijn roots liggen in het Friese dorp Drogeham nabij Harkema. Hij is werkzaam als zelfstandig consultant en interim-manager. Na zijn HTS-opleiding werkte hij vooral voor energiemaatschappijen. Eerst als beveiligingsspecialist, later vervulde hij verschillende managementrollen en nu houdt hij zich bezig met benchmarkt (vergelijken kwaliteit/prestaties van gelijksoortige organisaties) en assetmanagement bij energiebedrijven. 

Zijn werk nam veel tijd in beslag. Toch kwam hij in 1992 in contact met de SCAB. De SCAB werd in 1992 opgericht met als doel culturele activiteiten (bijvoorbeeld cursussen, lezingen, concerten en filmavonden) in en rond de bibliotheek van Hasselt te organiseren. “Al snel werd ik voorzitter van deze club omdat ik het naast mijn werk leuk vind om samen met anderen aantrekkelijke cultureel getinte activiteiten voor de samenleving te organiseren. Nog steeds, al bijna 30 jaar, lukt het ons als groep van zo’n 15 vrijwilligers aantrekkelijke activiteiten te organiseren. Door corona moesten we helaas het afgelopen jaar veel activiteiten afblazen. We hopen dat wij volgend jaar snel de draad weer op kunnen pakken, want wat is er leuker om samen te genieten van een interessante cursus, leuke film of spetterend concert.” 

Een aantal jaar geleden werd hij bestuurslid van de bibliotheek Zwartewaterland en sinds 2 jaar voorzitter. “De bibliotheek heeft een moeilijke periode achter de rug. Er moest fiks worden bezuinigd. Het Kulturhus in Zwartsluis werd verkocht en er volgde een verhuizing naar een gehuurde ruimte in De Sluuspoort. In Genemuiden kreeg de bibliotheek onderdak in het voormalige stadhuis. De bibliotheek in Hasselt werd gehandhaafd in het bestaande gebouw, maar werd wel geminimaliseerd tot alleen een ruimte waar boeken werden uitgeleend.” 

Johannes geeft aan dat sinds 4 jaar de bibliotheek weer op orde en er weer ruimte is om de landelijke trend om het takenpakket te verbreden te volgen. “De bibliotheek is ondertussen veel meer dan een uitleen van boeken. Je kunt er ook terecht voor allerlei informatie, taalcursussen en cursussen om digitaal vaardiger te worden. Activiteiten voor de jeugd en samenwerking met het onderwijs zijn speerpunten. Samenwerking met andere organisaties en stichtingen wordt gezocht om het aanbod nog verder te vergroten. Hierin past ook het streven om meer samen te gaan werken met de culturele stichtingen in de drie kernen van Zwartewaterland (SCAB, SCEG en De Sluuspoort) en meer culturele activiteiten in de bibliotheken te laten plaatsvinden.” 

De samenwerking tussen de bibliotheek en SCAB is sinds de oprichting van de SCAB al een feit, maar door de bezuinigingen kon de SCAB met haar activiteiten langere tijd niet meer gebruikmaken van de bibliotheek in Hasselt. Vier jaar geleden heeft een burgerinitiatief ervoor gezorgd dat er via diverse fondsen extra financiële middelen beschikbaar kwamen om de leeszaal/activiteitenruimte aan te pakken en weer in gebruik te nemen. De SCAB besloot de activiteiten weer in de bibliotheek van Hasselt te laten plaatsvinden. Het resultaat: een bibliotheek met meer ‘reuring’ waar je gezellig een krant of tijdschrift kunt lezen onder het genot van een kopje koffie. Een bron van inspiratie voor de bibliotheken in Zwartsluis en Genemuiden.” 

In het beleidsplan van de bibliotheek is dit verder beschreven legt Johannes uit: “Door per locatie te zorgen voor een vast gezicht en centraal voor ondersteunende specialisten willen we de beschikbare kennis zo goed mogelijk benutten en flexibel inspelen op de lokale behoeften. Onze vele vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol. Ook staat in het plan weergegeven hoe we aan de wens van de gemeente, zoals aangeven in de gemeentelijke cultuurnota, invulling willen geven. In deze cultuurnota staan onder meer de bibliotheek en cultuureducatie als speerpunten genoemd.” 

Ook al staat de bibliotheek als speerpunt genoemd, betekent dit niet dat er meer budget beschikbaar komt benadrukt Johannes: “Voor ons is het een uitdaging om door betere en efficiëntere samenwerking kosten te besparen en daardoor meer activiteiten kunnen ontplooien. Met als doel om bibliotheken uiteindelijk om te vormen tot ‘bruisende huiskamers’ die een tastbare meerwaarde bieden voor de samenleving.” 

Het bestuur van de bibliotheken Zwartewaterland telt momenteel drie leden. Volgens de statuten dient het bestuur minimaal uit vijf leden te bestaan. Om deze reden en om meer kennis binnen het bestuur te brengen, zijn we naarstig op zoek naar vers bloed. We zijn met name op zoek naar mensen met affiniteit voor onderwijs/jeugd en voor de functie van secretaris. Ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Met de nodige personele aanvullingen zien we de toekomst voor bibliotheek en cultuur zonnig tegemoet.”  

 

In deze rubriek ‘De man/vrouw met de hamer’ stellen wij regelmatig een voorzitter van een (sport)vereniging of stichting voor aan onze lezers. Daarmee krijgt de vereniging/stichting een ‘gezicht’ en vergroten we het inzicht in het belang hiervan voor de Hasselter samenleving. Vindt u dat een bepaalde vereniging of stichting extra aandacht verdient? Laat het ons weten via redactie@hasseltactueel.nl en wij nemen contact met u op.  

Gepubliceerd door Klaas Jansen

Eén reactie op “Johannes Huisma: man met de hamer SCAB en bibliotheek”

Nightstore