17 augustus 2022 Gebruikers online: 14
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Voorbereiding bouw Tijlshof na stroeve start volop gaande

Geplaatst op: 19 april 2021

Het bouwrijp maken van het terrein voor de te bouwen ‘De Tijlshof’ aan het Tijlswegje is in opdracht van de gemeente in uitvoering. Inmiddels zijn ter compensatie van de verwijderde groenstrook langs de van der Vechtlaan en bij woonzorgcentrum de Hazelaar nieuwe bomen geplant.

De kosten van de herplant worden verrekend in de verkoopprijzen van de woningen en het onderhoud van de nieuwe groenstrook is voor rekening van de gemeente” geeft voorzitter Dick Bergman van de Vereniging Knarrenhof Zwartewaterland aan.

De naam van de Knarrenhof is inmiddels door het bestuur omgedoopt in dTijlshof. Deze naam past prima in het bestaande Hasselter rijtje zoals Vicariehof en Kastanjehof en heeft een wat energiekere uitstraling dan Knarrenhof vertelt Dick. “In de Tijlshof komen 16 woningen beschikbaar en een hofhuys die als gemeenschappelijke ruimte zal worden ingericht voor diverse activiteiten zoals bijeenkomsten, cursussen en feestjes.”

De voorzitter memoreert dat door bezwaren van omwonenden tegen het bestemmingsplan dit project een klein jaar vertraging heeft opgelopen. “De omwonenden zijn zoveel als redelijkerwijs mogelijk tegemoet gekomen. Dit door onder andere de nieuw aangelegde groenstrook en een ruime halvering (van 24 naar 9) van de aan te leggen parkeerplaatsen. Dit worden bovendien geen insteekparkeerplaatsen zoals eerder bedacht, maar langsparkeerplaatsen. Hiermee blijft er meer ruimte voor de groenstrook beschikbaar. Deze parkeerruimte is in principe openbaar. Ook is als tegemoetkoming de eerder geplande in- en uitrit naar de van der Vechtlaan verplaatst naar het Tijlswegje. Door al deze aanpassingen zijn de bezwaren van de omwonenden nagenoeg uit de wereld en kan de daadwerkelijke bouw in het najaar van start gaan.” Overigens betreurt hij het wel dat 2 omwonenden alsnog gemeend hebben bezwaar te moeten aantekenen tegen de inmiddels verleende omgevingsvergunning.

Aan de voorwaarde van de aannemer, dat voor aanvang van de bouw minimaal 70% van de woningen moet zijn verkocht, lijkt gemakkelijk te kunnen worden voldaan. Dick vertelt dat door de vertraging een aantal potentiële kopers is afgehaakt en er nog een aantal woningen beschikbaar is. “Deze woningen zijn nu ook voor kopers van buiten Zwartewaterland te koop en daarop komt veel respons. Het grootste deel van de nieuwe bewoners zal echter naar verwachting uit Zwartewaterlanders bestaan. Het is vastgelegd dat kopers ook in een gekochte woning gaan wonen en deze niet als investeringsproject kan worden ingezet. De Tijlshof is een mooi voorbeeld van het benutten van binnenstedelijke plekken voor woningbouw. Dit is een actueel onderwerp in relatie tot het beslag leggen op agrarische gronden en natuurgebieden voor woningbouw om de grote krapte op de woningmarkt in ons land tegen te gaan. In de praktijk blijkt het wel dat benutting van beschikbare locaties in stedelijk gebied om veel wet- en regelgeving en een lange adem vraagt. Wat dat betreft is het gemakkelijker om een project als de Tijlshof in een nieuwe woonwijk ter realiseren. Maar wij als bestuur zijn blij dat dit project naar verwachting in het voorjaar van 2022 is gerealiseerd en de bewoners dan de nieuwe woningen kunnen betrekken.” 

Gepubliceerd door Klaas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour