13 mei 2021 Gebruikers online: 26
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Online ledenvergadering Oranjevereniging

Geplaatst op: 4 mei 2021

De Oranjevereniging wil 11 mei online vergaderen met alle leden die daarin zijn geïnteresseerd. Uiteraard kiest de vereniging voor deze variant vanwege de Covid-19-maatregelen. De vergadering vindt plaats op dinsdagavond 11 mei om 19.30 uur.

Wie wil deelnemen kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar penningmeester@oranjevereniging-hasselt.nl voor 10 mei om 18.00 uur.

Er wordt vergaderd via Microsoft Team. De link voor de vergadering wordt maandagavond 10 mei verstuurd per mail naar alle leden die zich aangemeld hebben.

Agenda:

1.Opening

2.Ingekomen stukken

3.Notulen 2019

4.Jaarverslag penningmeester 2019/2020

5.Verslag kascommissie

6.Verkiezing / Benoeming nieuwe bestuursleden

7.Terugblik Koningsdag en herdenking 4 mei 2021

8.Voorlopig programma Euifeest 2021

9.Wijziging statuten artikel 12 lid 2

10.Wijziging reglement lidmaatschap

11.Rondvraag

 

 

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore