27 november 2022 Gebruikers online: 7
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Raadsmeerderheid wil versneld bouwen in Om de Weede

Geplaatst op: 9 december 2021

PvdA, SGP, Gemeentebelangen en ChristenUnie willen versneld bouwen in Om de Weede. In een motie vragen de partijen het college om met een voorstel te komen dat dit mogelijk maakt. Dit naar aanleiding van de herontwikkeling Bodewes. Daarover vergadert de gemeenteraad donderdagavond wederom.

Voor de herontwikkeling van deze locatie is door de eigenaar Herontwikkelingsmaatschappij Overijssel (HMO) een bestemmingsplanplan, gericht op een recreatieve invulling ontwikkeld. Dit bestemmingsplan omvat het omvormen van het terrein naar een recreatieve functie en de realisatie van een nieuwe weg parallel aan de noordzijde van de N331.

In de raadsvergadering van 4 juli 2019 is het toen voorliggende voorstel voor vaststelling van dit bestemmingsplan aangehouden door de gemeenteraad. Nader onderzoek met betrekking tot stikstof was noodzakelijk. Inmiddels is dit onderzoek (april 2021) uitgevoerd en blijkt dat het plan uitvoerbaar is. Het bestemmingsplan heeft alle procedurele stappen doorlopen en kan vastgesteld worden door de raad.

Vertraging

“Het nu voorliggende bestemmingsplan gaat forse vertraging (mogelijk enkele jaren) oplopen wanneer geprobeerd wordt om de bestemming te wijzigen in ‘Wonen’. HMO heeft aangegeven op deze locatie geen sociale huur of starterswoningen te kunnen realiseren. Ook heeft HMO aangegeven het niet tot haar taak te rekenen op deze locatie appartementen in het duurdere koopsegment te ontwikkelen. Het kan dus niet. Zonde van de vertraging dus”, aldus ChristenUnie raadslid Wilma Veldman.

Daarom willen de coalitiepartijen en Gemeentebelangen extra woningbouw in Zwartewaterland, waarbij vooral behoefte bestaat aan woningen voor starters, levensloop-bestendige woningen en sociale huurwoningen. “De gemeente Zwartewaterland beschikt met name in het projectgebied Hasselt om de Weede over voldoende bouwgrond om daar op korte termijn een extra impuls te geven aan de woningmarkt in genoemde sectoren”, vult SGP-fractievoorzitter Klaas Huisbrink aan.

Voorstel

Daarom verzoeken deze partijen het college een concreet voorstel te maken om in Hasselt extra woningen te realiseren in de genoemde categorieën, waarbij alles gericht dient te zijn op betaalbaarheid en snelle realisatie. Dit verzoek wordt donderdagavond als een motie ingediend in de raad.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour