28 juni 2022 Gebruikers online: 12
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Initiatief voor begeleid wonen krijgt verder vorm

Geplaatst op: 20 juni 2022

(Ingezonden) Enige tijd geleden zijn een aantal ouders, in samenwerking met ‘Vereniging Op weg met de ander’, gestart met een ouderinitiatief voor begeleid zelfstandig wonen voor mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Daarbij geldt het begrip autisme als verzamelnaam voor mensen met een beperking in het autistisch spectrum, zoals klassiek autisme, PDD-NOS en Asperger.

De afgelopen periode zijn er mooie vorderingen gemaakt. Tezamen met twee andere ouderinitiatieven, voor een andere doelgroep, zijn er contacten gelegd met een ontwikkelaar/aannemer, hetgeen geresulteerd heeft in een gezamenlijk principeverzoek naar de gemeente Zwartewaterland. Hierover zijn met de gemeente inmiddels diverse positieve besprekingen gevoerd. Ook heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor verdere planontwikkeling op het Binnenveld in Genemuiden; het gebied tussen het zwembad, de Kromme Steeg, de Vruuters en de Adullamvestiging, waar deze woonzorgvoorziening gerealiseerd gaat worden.

Bent u voor een kind of familielid met autisme of niet-aangeboren hersenletsel op zoek naar zelfstandige woonruimte (eigen woning, eigen voordeur) met begeleiding in een christelijke sfeer, dan is er nog de mogelijkheid aan te sluiten bij dit ouderinitiatief. U kunt voor aanmelding of vragen contact opnemen met Alie Eenkhoorn via email bwg8281@outlook.com of telefoon 06-12619578.

Initiatiefnemers Begeleid wonen Genemuiden

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour