17 september 2019 Gebruikers online: 18
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

‘Betrokken gemeenschap met zicht op elkaar’

Geplaatst op: 11 juni 2019

De rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland heeft het ouderenbeleid in de gemeente onderzocht. De commissie concludeert dat Zwartewaterland een betrokken gemeenschap is. Desondanks is er een groep ouderen die nog thuis woont, maar meer ondersteuning nodig heeft dan bij de gemeente bekend is. Er is sprake van ‘vraagverlegenheid’ onder ouderen en mantelzorgers.

De rekenkamercommissie beveelt aan te onderzoeken hoe de gemeente deze groepen op de juiste manier kan ondersteunen. De rekenkamercommissie presenteert onderzoeksresultaten tijdens een informatieavond op 13 juni vanaf 20:00 uur aan de gemeenteraad.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor en begeleiding van kwetsbare doelgroepen, onder wie ouderen. De hervormingen van de langdurige zorg zijn er op gericht dat ouderen langer thuis blijven wonen en mee blijven doen in de maatschappij. Dit heeft grote gevolgen voor de druk op de zorg en ondersteuning in en rond het huis. De rekenkamercommissie van Zwartewaterland heeft onderzocht of het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan voldoet aan de behoeften van ouderen.

In het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie onder andere dat Zwartewaterland gezien wordt als een betrokken gemeenschap waarin het zicht op elkaar goed is. Er is echter wel een paradox tussen enerzijds de grote sociale cohesie en anderzijds de aanwezigheid van eenzaamheid. Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, ontstaat er een groep hulpbehoevende ouderen die nog thuis woont en buiten beeld valt, maar eigenlijk meer ondersteuning nodig heeft. De rekenkamercommissie ziet hier nog ruimte voor de gemeente om haar faciliterende rol verder in te vullen.

Verder beveelt de rekenkamercommissie aan om het bestaan van ‘vraagverlegenheid’ onder ouderen en mantelzorgers te onderzoeken en in kaart te brengen hoe de gemeente deze groep op de juiste manier kan ondersteunen. Ook beveelt ze het college aan om in gesprek te gaan met minder vitale ouderen over hun behoeften. Het college van Zwartewaterland heeft aangegeven zich te herkennen in de aanbevelingen en deze ter harte te nemen.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.