27 mei 2024 Gebruikers online: 22
Agenda

Privacybeleid - Hasselt Actueel

Hasselt Actueel brengt het nieuws uit Hasselt en directe omgeving. Dat doen we door het schrijven van artikelen, publiceren van foto’s en het tonen van video’s. Veel van de informatie die wij publiceren wordt aangeleverd, de rest komt tot stand via vrije nieuwsgaring.

De redactie van deze website houdt uiteraard rekening met de privacy van bezoekers van de site. Wij maken geen gebruik van cookies en slaan nauwelijks persoonsgegevens op.

Dagelijks mailen verenigingen, bedrijven, organisaties en privépersonen naar onze redactie. Meestal gaat het om kopij voor onze website. Wij bewaren deze aan ons verstrekt gegevens uitsluitend als naslaginformatie en voor het onderhouden van contacten met ons netwerk. Ook de gebruikte mailadressen stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij daartegen geen bezwaar is.

Onze fotografen zijn actief tijdens activiteiten en evenementen in Hasselt. Dit gebeurt doorgaans op verzoek van organisatoren of verenigingen of uit oogpunt van vrije nieuwsgaring. Uiteraard houden wij daarbij rekening met de privacy van aanwezigen. Hasselt Actueel plaatst geen foto’s tegen de wensen van betrokkenen in, tenzij er een journalistiek belang is. Wij willigen verzoeken om foto’s te verwijderen altijd in, ook in dit geval tenzij een foto journalistieke waarde heeft. Dit geldt niet alleen voor foto’s, maar ook voor artikelen of het gebruik van namen daarin. Een verzoek tot verwijdering kan worden gemaild naar info@Hasseltactueel.nl

Gebruikers van Hasselt Actueel mogen de inhoud (artikelen, foto’s en video’s) van onze site niet vermenigvuldigen, wijzigen, doorsturen of beschikbaar stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van Hasselt Actueel.