19 september 2020 Gebruikers online: 17
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Ook dit jaar mantelzorgcompliment

Geplaatst op: 29 augustus 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland heeft besloten ook voor 2018 weer een financieel Mantelzorgcompliment in te stellen. Het mantelzorgcompliment kan vanaf 1 september bij het Steunpunt Mantelzorg worden aangevraagd. Het Steunpunt verzorgt de beoordeling en verstrekking.

Door invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het waarderen van de mantelzorg. De gemeente Zwartewaterland vindt het belangrijk dat er vanuit de samenleving wordt aangegeven hoe mantelzorgers het beste ondersteund kunnen worden. In overleg met het Steunpunt Mantelzorg en de contactgroep Mantelzorg is dan ook gekeken op welke wijze de waardering het beste vorm kon krijgen.

Waardering
Wethouder Gerrit Knol namens het college van burgemeester en wethouders:
“Het college vindt het werk dat mantelzorgers in onze gemeente verrichten belangrijk. Er wordt veel gedaan door hen, vaak in stilte en op de achtergrond. In ons coalitieprogramma hebben we mantelzorgondersteuning opgenomen. De plek van de mantelzorger, de erkenning en de waardering daarvan is belangrijk. Als college willen we die waardering daarom uitspreken middels het mantelzorgcompliment.”

Voorwaarden
Een in Zwartewaterland wonende zorgvrager en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan een aanvraag indienen voor een mantelzorgcompliment. Een mantelzorger hoeft niet in Zwartewaterland te wonen om in aanmerking te komen voor een compliment. Iedere zorgvrager kan 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment aanvragen. Voorwaarde is dat de mantelzorger minimaal 3 maanden per jaar, gemiddeld 8 uur per week mantelzorg verleent. Een mantelzorger van 18 jaar en ouder komt in aanmerking voor een compliment van € 100, een mantelzorger van 12 – 18 jaar voor € 50 en een mantelzorger van 6 -12 jaar voor € 25. Het bedrag wordt via de bank overgemaakt.

Aanvraagformulier
Het digitale aanvraagformulier staat op www.zwartewaterland.nl. Het aanvraagformulier kunt u ook afhalen bij het gemeentehuis in Hasselt, De Schans in Zwartsluis, De Meente in Genemuiden, Teeuwland in Hasselt en de bibliotheken.

Gepubliceerd door Erik Driessen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore