26 mei 2024 Gebruikers online: 26
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Speciale ouderavond Driemaster een succes

Geplaatst op: 13 september 2022

Op basisschool De Driemaster was maandagavond een bijzondere informatieavond voor haar ouders. Het thema daarvan was ;de ontwikkeling van het kind’. Hanneke Poot gaf een lezing over de knelpunten in onze maatschappij, waarbij kinderen en hun ontwikkeling vaak over het hoofd worden gezien.

De avond begon voor ouders in de klassen van de kinderen. Hier kregen zij informatie over de speerpunten van het komende schooljaar. Na de pauze sprak Hanneke Poot in de hal van de school. Zij is kinderfysiotherapeut en psychomotorisch remedial teacher. Vanuit haar expertise brak zij een lans om beweging voor kinderen centraal te stellen. Zowel thuis als op school.

Beweging is namelijk een elementaire manier om de voorwaarden voor het leerproces te creëren. Tijdens bewegen worden de hersenen ‘aangezet’ en worden verbindingen in de hersenen aangemaakt. Het pleidooi van Hanneke Poot was dan ook: ‘laat kinderen spelen’.

Terug naar de basis

Met ouders en leerkrachten, maakte Poot een lijst van spelletjes die zij vroeger allemaal speelden. Het werd een onuitputtelijke lijst van spellen die iedereen vroeger speelde. Poot geeft aan dat deze spellen tegenwoordig (bijna) niet meer gespeeld worden door kinderen. Een groot gemis, omdat deze spellen meer dan leuk zijn. Ze zijn een voorwaarde voor het ontwikkelen van rekenen, taal en sociale interactie. Bij touwtjespringen zijn de draaiers door het draaien bezig met voorbereiding van de schrijfmotoriek. De in- springers zijn bezig om af te stemmen op het ritme van de ander (sociale interactie) en schatten het beste moment in om in te springen (rekenen).

Zo hebben alle bewegingspellen op meerdere vlakken nut voor de ontwikkeling van het kind en bereidt het kinderen voor op leren. Ook het helpen in het huishouden heeft belangrijke aspecten. Kinderen ervaren groot en klein, licht en zwaar. Daarnaast wordt de motoriek en de tastzin ontwikkelt bij kinderen. Zoals Poot meerdere malen herhaalde: “Laat kinderen voelen, laat ze ervaren.”

Het ritme van het kind

Door middel van enkele oefeningen liet Hanneke Poot haar toehoorders ervaren hoe het ritme van het kind werkt. Daarbij merkte ze op dat kinderen tegenwoordig mee moeten in het ritme van de maatschappij.Dit ritme ligt veel te hoog voor kinderen (en volwassenen), waardoor problemen ontstaan. Kinderen worden overprikkeld en raken vermoeid. Het aloude ‘Rust, Reinheid, Regelmaat’ wordt niet meer van deze tijd geacht, maar is essentieel.

Poot gaf dan ook aan, dat het belangrijk is dat kinderen echt tot rust komen. Dit betekent geen volgestouwde weekenden en genoeg slaap. Het is niet alleen goed voor nu, maar ook voor de toekomst: veel studenten hebben burn-out verschijnselen. Dit heeft volgens Poot alles te maken met het hoge tempo waarin ze vanaf hun kindertijd hebben moeten leven.

Is er redding?

Aan het eind van de avond viel de vraag vanuit het publiek of er nog redding was. Poot gaf aan dat het geen kwestie van schuld is. Wel daagde ze ouders uit om rust te creëren voor de kinderen. En kinderen te blijven stimuleren om te bewegen. “laat kinderen spelen, laat kinderen ervaren”. De maatschappij valt niet in één keer te veranderen, maar we kunnen zelf een stap zetten in onze gezinnen en op school. Ondertussen is Hanneke Poot samen met collega’s uit haar vakgebied in gesprek met overheidsinstanties om te kijken wat er anders kan.

Positief ontvangen

Na afloop van de avond waren de reacties positief. Ouders en leerkrachten gingen met nieuwe inzichten naar huis en hebben handvatten gekregen om de ontwikkeling van kinderen verder te stimuleren. Verschillende ouders vroegen of een dergelijke avond in de toekomst weer georganiseerd kan worden. Dat is “CBS De Driemaster” zeker van plan. “In het verleden hadden wij vaker sprekers op school, maar door de coronapandemie heeft dat de afgelopen jaren geheel stil gestaan”, aldus directeur Hilbert Koerhuis.

Hoge opkomst

CBS De Driemaster is de eerste school in Hasselt die Hanneke Poot uitgenodigd heeft om te spreken voor ouders. De ouders van de school hadden hiermee een primeur. De school is erg tevreden over de opkomst van ouders. Koerhuis: “Het is goed om te zien dat ouders zo betrokken zijn op de ontwikkeling van hun kind en op de school. De hoge opkomst geeft aan dat onderwijs en opvoeding hand in hand gaan. Als school en ouders samenwerken, kan een kind zich vanuit veiligheid en verbondenheid op eigen niveau en tempo ontwikkelen.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour