29 februari 2024 Gebruikers online: 32
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Team CBS De Driemaster volgt training

Geplaatst op: 28 september 2022

Met het volgen van de tweedaagse training ‘Rots & Water’ maakte het team van CBS De Driemaster een verdiepingsslag. 

Sinds 2018 is CBS De Driemaster een ‘Rots & Water-school’. De school heeft dit predicaat destijds ontvangen omdat het de methodiek van ‘Rots & Water’ schoolbreed aanbiedt. Dit jaar heeft de school besloten om een verdiepingsslag te maken. Alle teamleden hebben een tweedaagse training gevolgd en zijn daarmee goed toegerust om zelf ‘Rots en Water’ lessen te kunnen geven in de groep. Naast de trainingen van de gecertificeerde collega’s, zal de methodiek nu ook wekelijks in alle groepen aangeboden worden door de leerkrachten.

Rots & water

‘Rots & water’ is een psycho-fysieke sociale competentietraining. De doelstelling van “Rots & Water” is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren. Door allerlei fysieke oefeningen ervaren kinderen hoe zij voor zichzelf op kunnen komen, grenzen aangeven en anderen kunnen helpen. Dit gebeurt aan de hand van de metaforen rots en water.

Rots staat hierbij voor jezelf op komen, weten wie je bent en wat je wilt. Water staat daarbij voor verbinding, de ander helpen en zorgen voor elkaar. In oefeningen leren kinderen Rots te zijn, door stevig te gaan staan en duidelijk aan te geven wat je (niet) wilt. Andere oefeningen leren de kinderen juist om water te zijn om zo met de ander mee te bewegen en het samen op te lossen. Hierbij worden diverse activiteiten gedaan, waarbij het plezier maken, de verbinding met de ander en jezelf centraal staat. Activiteiten worden kort nabesproken, omdat wetenschappelijk bewezen is dat 90% ervaring moet zijn en 10% reflectie. Rots en water gaan hierbij steeds hand in hand.

Verdiepingsslag

Hoewel alle kinderen deze trainingen al jaarlijks krijgen, was er in het team een behoefte tot meer diepgang. De interne trainers Ineke van Amelsfort en Dianne Zielman hebben gekeken hoe zij aan deze wens konden voldoen. Hierop is in overleg met directie besloten om de lessen sociaal emotionele ontwikkeling (die in de klas vanuit de methode ‘Leefstijl’ gegeven worden) te koppelen aan Rots & Water. Dit heeft geleid tot een lessenpakket die door de school is samengesteld, waarbij de leerlingen wekelijks leren aan de hand van de methodiek van Rots & Water. Om er zorg voor te dragen dat de leerkrachten deze lessen goed kunnen geven en voldoende bagage hebben om deze lessen in te vullen, is het gehele team op een tweedaagse cursus geweest.

Training

Op deze training kregen leerkrachten de theorie achter “Rots & Water” (nogmaals) te horen, maar werden er vooral veel activiteiten gedaan. Op deze manier konden leerkrachten zelf de kracht van de oefeningen ervaren en kregen zij een groot arsenaal aan activiteiten die in de klas ingezet kunnen worden. Op de laatste dag presenteerden de leerkrachten een eigen gemaakt “Rots & Water” les aan elkaar. De tweedaagse werd afgesloten met de certificaat-uitreiking.

Nieuwe fase

Met deze tweedaagse gaat CBS De Driemaster een nieuwe fase in. In de toekomst zal “Rots & Water” nog meer geïntegreerd zijn in het onderwijs van de school met als doel om kinderen weerbaar te maken en hen oog te leren hebben voor zichzelf en de ander.

Gepubliceerd door Klaas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour