27 mei 2024 Gebruikers online: 15
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Leerlingen Driemaster zamelen flessen in voor Turkije en Syrië

Geplaatst op: 14 februari 2023

Deze week zijn de leerlingen van CBS De driemaster begonnen met een actie om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Door middel van het inzamelen van lege flessen wil de school een mooi bedrag ophalen voor het getroffen gebied.

Het nieuws van de aardbevingen is in verschillende groepen uitgebreid besproken. Kinderen hadden het thuis op het nieuws gezien, maar ook tijdens het jeugdjournaal in de bovenbouwgroepen.
In de lesstof kwam het met begrijpend lezen via de methode nieuwsbegrip ook nog langs.

“De beelden en teksten spraken voor zich. Het leed van de getroffenen was duidelijk. Dit gaf (met name) in de bovenbouwgroepen veel stof om over te praten. Stilstaan bij rampen en erover praten met kinderen is goed. De school wilde echter ook de daad bij het woord voegen en een steentje bijdragen om het leed daar waar mogelijk te verzachten”, aldus schooldirecteur Hilbert Koerhuis.

Zo ontstond het idee om via een flesseninzamelingsactie geld op te halen voor de getroffen gebieden.
Veel kinderen zijn de afgelopen dagen al door Hasselt gegaan om flessen op te halen.
De flessen worden in de hal van de school verzameld en worden vervolgens met containers, die geleverd zijn door de Boni, naar de supermarkt gebracht.
Dit laatste wordt door leerlingen van groep 8 gedaan. Op deze wijze geven de kinderen van CBS De Driemaster blijk van actief (wereld)burgerschap.

Wanneer mensen de school mee willen helpen, kunnen zij hun lege flessen aan kinderen van de school meegeven. Wie de kinderen gemist heeft, kan de flessen ook voor of na schooltijd afleveren op school in de grote hal.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour