23 juli 2024 Gebruikers online: 39
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Overname: ‘Samen zorgen we dat In Balans in Hasselt blijft’

Geplaatst op: 21 juli 2023

Vakmensen neemt de sociaalmaatschappelijke organisatie In Balans in Hasselt over van Stichting WijZ Welzijn (onderdeel van de Dimence Groep). Daarmee is de aangekondigde sluiting van In Balans van de baan. De overname kan rekenen op de steun van de gemeente Zwartewaterland en het UWV. Ook ondernemers in de Kop van Overijssel zijn blij. Zij vinden het belangrijk dat Hasselt een plek blijft bieden aan mensen voor wie een betaalde baan niet vanzelfsprekend is.

Dat hebben Rik Stuivenberg, directeur van Vakmensen en Hans Bonten, directeur van de stichting WijZ Welzijn, waar In Balans onderdeel van is, bekendgemaakt. In Balans had in juni aangekondigd haar deuren per 1 oktober te sluiten. Rik Stuivenberg: “Het zou doodzonde zijn als deze voorziening zou wegvallen. In Balans vervult in de regio een belangrijke functie voor mensen die om wat voor reden dan ook moeite hebben om de dag door te komen, geen werk kunnen vinden, in de bijstand zitten enzovoorts.” Hans Bonten: ‘’We zijn blij dat Vakmensen In Balans overneemt. Daarmee is de continuïteit verzekerd en dat vinden wij belangrijk. Zowel voor de mensen voor wie een betaalde baan niet vanzelfsprekend is als voor de mensen die – vrijwillig of in loondienst – bij In Balans werken.’’

Veranderingen

Per 1 oktober krijgen de medewerkers en werkleiders van In Balans niet alleen een nieuwe directeur – Rik Stuivenberg van Vakmensen – maar verhuist de organisatie ook naar een andere plek in Hasselt. Waar, is op dit moment nog niet bekend. Vakmensen neemt zowel de groenactiviteiten als het kledingatelier over. Er zijn plannen om deze activiteiten uit te breiden met een fiets- en een productiewerkplaats. De ICT-activiteiten van In Balans worden door Stichting WijZ Welzijn elders herplaatst, daarover wordt binnenkort meer bekend. Wat voorlopig niet verandert, is de naam In Balans: die blijft in verband met de herkenbaarheid in Hasselt nog een jaar lang bestaan.

Over Vakmensen

Vakmensen is een cum laude HKZ-gecertificeerd en financieel gezond Zwols leerwerkbedrijf voor werk, dagbesteding en ontwikkeling. Rik Stuivenberg: “Onze vakmensen zijn toppers in allerlei soorten arbeidsintensief werk. Het werk dat onze vakmensen doen, wordt aanbesteed door bedrijven en is een mooie oplossing voor hun arbeidsintensieve productievraagstukken. Op hun beurt dragen de bedrijven met een eerlijke betaling voor dat werk bij aan het voortbestaan van Vakmensen. Zo zijn wij de oplossing voor elkaar.” Hij licht toe: “Werk geeft ritme en zingeving, zorgt voor sociale contacten en biedt perspectief. Daarbij staan bij ons niet iemands beperkingen centraal, maar de mogelijkheden die iemand heeft. We bieden onze doelgroep een plek waar ‘er zijn’ al genoeg is en waar je niet nog beter, sneller, hoger, meer hoeft. Maar waar je wel de kans krijgt om actief mee te doen en talenten te ontwikkelen als je wilt.”

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour