13 juni 2024 Gebruikers online: 40
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Waterschap stelt controle op schoonmaak sloten door vele regen uit

Geplaatst op: 17 november 2023

Waterschap Drents Overijsselse Delta ontvangt veel meldingen dat het door de zeer natte omstandigheden niet mogelijk is om met zwaar materiaal het land op te gaan om sloten schoon te maken. Daarom heeft het waterschap de zogeheten slootschouw tot nadere orde uitgesteld. Normaal gesproken moeten eigenaren van sloten, zoals agrariërs en gemeenten, het onderhoud voor 15 november hebben afgerond. Daarna controleert het waterschap of het onderhoud goed is uitgevoerd, zoals het verwijderen van bladeren, takken en riet. Dit is belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water.

“We merken dat op veel plekken het watersysteem vol begint te lopen en dat afvoer van overtollig water meer moeite vergt”, zegt dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman. “Op veel plekken is het niet mogelijk om zonder schade toe te brengen aan de ondergrond het onderhoud aan sloten uit te voeren. Ook als waterschap merken we dit. Vanwege het natte weer en de verzadigde bodems hebben ook wij nog niet al onze ‘hoofdsloten’ kunnen schoonmaken. Ondanks de inzet van extra rupskranen.”

Niet reëel

Het waterschap vindt het niet reëel om vast te houden aan de controledatum van 15 november. Eerder gaf het al aan rekening te houden met de planning van agrariërs, loonwerkers en gemeenten. Zij moeten veel werk verzetten in het grote werkgebied dat zich grofweg uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen. Wel roept het eigenaren van sloten op het werk alsnog uit te voeren zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Vooral het schoon- en openhouden van duikers vergt hierbij aandacht. Dat zijn buizen onder wegen en dammen door die twee sloten met elkaar verbinden. Verstoppingen kunnen zorgen voor problemen in de doorstroming.

Mochten er in de tussentijd knelpunten ontstaan, dan kan contact worden opgenomen met het waterschap via schouw@wdodelta.nl.

 

Gepubliceerd door Klaas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour