13 juni 2024 Gebruikers online: 37
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

225.000 euro om netcongestie op bedrijventerreinen aan te pakken

Geplaatst op: 7 juni 2024

De provincie Overijssel organiseert zogenaamde ‘sprintsessies’. Dit zijn bijeenkomsten die ervoor moeten zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van het bestaande elektriciteitsnet, om zo netcongestie tegen te gaan. Oplossingen uit deze bijeenkomsten moeten verder worden uitgewerkt, maar daarvoor is geld nodig. De OKG (Ondernemers Kring Genemuiden) haakte in op het aanbod van de provincie, waardoor de vraag kwam of ook gemeente Zwartewaterland een bijdrage wil leveren.

Tijdens een sprintsessie wordt gezamenlijk, dus met verschillende partijen, gezocht naar oplossingen. Denk daarbij aan extra energie via zonnepanelen, onderling uitwisselen van restwarmte of elektriciteit, een collectief laadplein, onderling uitwisselen van gecontracteerd elektrisch vermogen of het opzetten van een energie-HUB. Voor niets gaat de zon op; er is geld nodig om goede ideeën verder uit te werken. In de eerste plaats moet dat geld komen uit het industriegebied/bedrijventerrein zelf. In het geval van de OKG gaat het om 25.000 euro. De provincie en de gemeente spiegelen dat bedrag, waardoor het budget uitkomt op 75.000 euro. Het geld vanuit de gemeente Zwartewaterland wordt gehaald uit het potje voor projecten voor grootschalig zon op dak.

Nu hoopt de gemeente dat ook de industriegebieden/bedrijventerreinen in Hasselt en Zwartsluis sprintsessies gaan organiseren. De organisatie en financiering zijn nog niet rond, maar de gemeenteraad stemt al wel in met de financiering van 25.000 euro voor zowel Zwartsluis als Hasselt. Mocht alles doorgaan dan wordt er in Zwartewaterland dus voor 225.000 euro aan plannen uitgewerkt.

Begin van de oplossing

In de eerste termijn verloopt de vergadering rustig. De SGP laat weten een ondernemerspartij te zijn en het een goed plan te vinden. “Maar gezien de grote energievraag denken wij niet dat dit dé oplossing is voor het complete energievraagstuk,” aldus Wilhelm Bisschop. Wethouder Rietman stemt hiermee in: “Het is een deel of het begin van de oplossing.” Bij Eelko Felix (BGZ) roept het voorstel echter veel vragen op, zoals: “We leggen het bij de ondernemerskringen neer, maar zijn daar alle verbruikers wel bij aangesloten? Eén kern heeft actie ondernomen, hoe kijken de andere twee kernen ertegenaan? Hoe zien de concrete vervolgstappen eruit?” Tamme Spoelstra (CU) sluit zich even later aan bij de vragen.

John Smits (VVD) ziet vooral de oplossing in samenwerking, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Verder staat de VVD positief tegenover het voorstel en ziet de partij graag dat Zwartsluis en Hasselt aanhaken. Marco van der Vegte (CDA) kan instemmen met het voorstel. “Maar specialisten moeten zich hierover nog buigen. Delen betekent een gevoel van schaarste en dat is geld waard. Het wordt een uitdaging om bedrijven die netcapaciteit over hebben, dat gratis ter beschikking te laten stellen.” Tot slot is ook de PvdA positief, “want we hebben er ook niets aan als een bedrijf zich niet kan vestigen, omdat er geen aansluiting beschikbaar is.”

Uitsluiten

De meeste vragen worden goed beantwoord door wethouder Rietman, wat zorgt voor de nodige duidelijkheid bij alle partijen. De tweede termijn wordt vooral gekenmerkt door een discussie tussen BGZ, CDA en deels de VVD. Het gaat over de vraag of ondernemers die niet lid zijn van bijvoorbeeld een OKG ook kunnen profiteren. Het OKG legt namelijk geld in, en wie betaalt, bepaalt. Felix (BGZ) geeft aan dat twee derde van het bedrag uit overheidsgeld bestaat, dus dat moet voor iedereen zijn. “Bedrijven die niet aangesloten zijn, moeten ook kunnen meeliften. Niet alleen één clubje moet ervan profiteren. We moeten niet uitsluiten.” Dit zorgt voor een interruptie van Marco van der Vegte (CDA). “Hoe ziet BGZ dat dan? Als je je niet aansluit bij een ondernemerskring, heeft dat nu eenmaal ook consequenties, toch? De ondernemerskring is de gesprekspartner en draagt 25.000 euro bij, en ‘freeriders’ kunnen dan zomaar een deel van de capaciteit meepakken?”

Daarna ontstaat een discussie waarin ook de VVD laat weten het oneens te zijn met de vragen van het CDA, en waarin Felix (BGZ) stelt dat het CDA groepen zou uitsluiten. Dit resulteert in wat gerumoer bij de andere partijen en burgemeester Bilder die alles probeert op het rechte pad te houden. De conclusie is dat alle bedrijven moeten kunnen meedoen, maar dat iemand die geen lid is dan maar een bijdrage moet leveren of iets dergelijks.

Het voorstel wordt uiteindelijk aangenomen, met de zorgen van partijen in het achterhoofd. In Genemuiden wordt verder gewerkt aan de plannen en in Hasselt en Zwartsluis moeten sprintsessies worden georganiseerd. De gemeente neemt verder geen voortrekkersrol in, maar wil wel op de hoogte worden gehouden.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour