21 september 2020 Gebruikers online: 26
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Raad bespreekt extra investering rivierboulevard

Geplaatst op: 11 april 2017

De gemeente heeft extra subsidiegeld te besteden voor het project rondom de Rivierboulevard. De komende raadsvergadering op 20 april bespreekt het college met de gemeenteraad hoe zij dit geld willen gebruiken voor het reeds gestarte project. 

Met de werkzaamheden werden restanten van de Veerpoort blootgelegd. Zo ontstond de wens om deze Veerpoort in te passen en zichtbaar te houden in de Rivierboulevard. Met verschillende betrokkenen waaronder de Historische Vereniging, omwonenden en ondernemers is er een voorlopig ontwerp gemaakt voor de inpassing van de Veerpoort. De poort zal gereconstrueerd worden en tussen de torens komt een opgang naar het Burgemeester Royerplein. Rondom de poort komt een stuk groen dat overloopt in de kade.

De aanleg van de Rivierboulevard maakt onderdeel uit van het grotere Centrumplan. Daarin was al eerder een bedrag van 212.000 euro gereserveerd voor de sloop en wederopbouw van de muur van het Justitie Bastion. Deze moet afgebroken worden omdat er het risico bestaat dat de muur omvalt. De nieuwe muur wordt opgemetseld in de huidige vorm.

Als de raad akkoord is met de aangepaste plannen en bijbehorende kosten kunnen de voorbereiding en uitvoering van hiervan starten.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore