23 juli 2024 Gebruikers online: 38
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Voorstellen nieuwe ‘wereldprojecten’ welkom

Geplaatst op: 6 juni 2023

Stichting Otuke uit Hasselt ontving eerder via het project steun uit de gemeenschap

Sinds 1994 hebben inwoners en organisaties in de gemeente Zwartewaterland zich actief ingezet voor projecten in ontwikkelingslanden onder de noemer ‘2e/3e wereldproject’ . Met de opbrengsten van diverse activiteiten en evenementen worden de primaire levensbehoeften van mensen in deze landen voorzien en worden de leefomstandigheden en voorzieningen aanzienlijk verbeterd.

Het draagvlak voor deze projecten is altijd groot geweest in de gemeente Zwartewaterland. Eerdere projecten, zoals “Hope4Kids” uit Genemuiden, “Otuke” en later “Ludus” uit Hasselt, en het huidige project “Teel Yooba” uit Zwartsluis, dienen als treffende voorbeelden van deze betrokkenheid.

De komende tijd is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor projecten met een looptijd van vier maanden tot maximaal een jaar. Deze projecten kunnen van start gaan op 1 september 2023. Per jaar kunnen maximaal drie projecten worden uitgevoerd. De gemeente Zwartewaterland heeft een subsidie van €7.500 per jaar beschikbaar gesteld voor deze initiatieven. Ook projecten die eerder zijn aangemerkt als 2e of 3e wereldproject kunnen een aanvraag indienen, mits er sprake is van een aantoonbare concrete behoefte in schrijnende omstandigheden in de betreffende ontwikkelingslanden.

Voor meer informatie en alle voorwaarden verwijst de Stichting naar haar website: www.2e3ewereldprojecten.nl.

Aanvragen voor nieuwe projecten kunnen vanaf heden worden ingediend bij het secretariaat van Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland via het e-mailadres: liannesnijder@live.nl.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour