13 juni 2024 Gebruikers online: 34
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Geef om mensenrechten (ingezonden)

Geplaatst op: 11 juni 2024

Het werk van Amnesty International Nederland begon in 1968 met een paar mensen die regeringen met vreedzame brieven wilden laten weten dat ieder mens recht heeft op een eerlijke rechtspraak en een menswaardige behandeling. Ook schreven ze kaarten naar gevangenen om hen te bemoedigen. Zo getuigde in 1988 een bekende dichter uit Malawi, die vastzat omdat hij over misstanden dichtte, dat één enkele kaart uit Holland hem op de been gehouden heeft. In Hasselt werd er rond 1979 met een schrijfclub begonnen. Deze groeide uit tot 100 mensen, die eens per maand een (voor-) getypte brief sturen.

Voor de resultaten, zie:

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successen/goed-nieuws

In Hasselt is ongeveer 45 jaar de plaatselijke werkgroep actief. De leden die nu de werkgroep Hasselt vormen, leggen eind 2024 hun taken neer. Daarom is de werkgroep Hasselt op zoek naar drie nieuwe leden. De werkgroep overlegt 4 à 5 keer per jaar om de briefschrijvers, collectanten, 10 december activiteiten en de pr te coördineren. Daarnaast zoekt de werkgroep:
iemand die de leerlingen van groep 7/8 van de 5 basisscholen (5 x halve ochtend) bekend maakt met het belang van mensen-/kinderrechten.

Wie wil zich inzetten om Amnesty International Hasselt vanaf 2025 vorm te geven? Natuurlijk is er ruimte om dit werk naar eigen ideeën in te richten.

Voor nadere info:
Nelleke Roessingh, 06 57651316, nellekeroessingh@gmail.com
Mae Voors, tel: 06 37279814, m.voors@online.nl

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour