17 augustus 2022 Gebruikers online: 18
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Herman Lassche, man met de hamer Vrienden Oldematen

Geplaatst op: 4 november 2020

Herman Lassche

Veilige fiets- en wandelpaden staan hoog op verlanglijstje”

Herman (47) is geboren en getogen in Rouveen, woont sinds 2007 in Hasselt, is getrouwd en heeft vier kinderen. Als financieel adviseur zorgt hij voor brood op de plank.  

Sinds een aantal jaren ben ik voorzitter van de Stichting Vrienden van de Oldematen. Voor mij een uitdaging omdat mijn generatie op het breekpunt van veranderingen opgroeide. Wij waren van vroeger uit vanzelfsprekend verbonden met het bestaansrecht van de omgeving om hier te wonen, werken en leven. Mijn affiniteit met het gebied tussen Hasselt en Rouveen is groot, met oog voor de waarde voor natuur, cultuur en historie. Waarden waarvoor inzet nodig is om deze in stand te houden. Dit ook vanuit de gedachte van een goed rentmeesterschap. De functie van het platteland is in razend tempo veranderd. Er staat steeds meer druk op. Niet omdat vroeger alles beter was, maar nu wordt het natuurlijke evenwicht verstoord door bijvoorbeeld intensieve landbouw. Ik ben zeker geen activist tegen de landbouw, maar wil graag door educatie en beleving aan kinderen en volwassenen meegeven wat de natuur ons leert en geeft.” 

Aan jonge mensen, ook aan mijn eigen kinderen, merk ik dat verbondenheid met hun directe leefomgeving nu niet altijd vanzelfsprekend meer is. Veel informatie komt bij hen binnen vanaf het beeldscherm. Daarom draag ik graag een steentje bij om kinderen te activeren voor het buitenleven en natuur, zodat ze de belangrijke verbinding met de omgeving om ons heen niet kwijt raken. Met als motto dat je pas een wereldburger kunt worden als je oog hebt voor je lokale omgeving. Ook vind ik het mooi als voorzitter mee te werken aan een positieve ontwikkeling van de samenhang in de Hasselter gemeenschap.” 

Voor de coronacrisis stond bij de Veldschuur de agenda bol van de activiteiten. Herman geeft aan dat vanaf maart van dit jaar de handrem erop staat en de Veldschuur voor bezoekers is gesloten. “Dit hakt er flink in, ook bij onze vrijwilligers. Wel is er juist in deze periode veel belangstelling van fietsers en wandelaars om het gebied te bezoeken. Veel mensen blijken nu behoefte te hebben aan bezinning in een natuurlijke en rustige omgeving. Juist de omgeving van de Olde maten en de uiterwaarden van het Zwarte Water lenen zich hier goed voor.” 

Maar we zijn ervan overtuigd dat we na de crisis weer volop aan de slag gaan. En wat mij betreft naast de bestaande groep vrijwilligers ook met nieuwe aanwas. Hier zijn wij voortdurend naar op zoek. Graag zien we deze groep uitgebreid met jonge en oudere vrijwilligers, om gebruik te kunnen maken van hun specifieke kennis. Ook werken we samen met bedrijven zoals Rouveen Kaasspecialiteiten om de educatieles ‘kaas maken’ te kunnen geven. Wij willen dit graag uitbreiden met meerdere bedrijven. Zo kan een mooie samenwerking ontstaan waarbij wij de Veldschuur als locatie beschikbaar stellen en de bedrijven ons faciliteren.” 

De educatie voor kinderen blijft de basis en speerpunt van de Veldschuur. “Vorig jaar bezochten ons zo’n 2.000 scholieren. Dit in goede samenwerking met de scholen en Staatsbosbeheer. Organisaties zoals de Weidevogelvereniging, Sterrenwacht, Vrouwen van Nu, Vlechtgroep wilgentenen Zwolle en Archeologen maken gebruik van onze locatie als podiumplek. Zij stellen daar activiteiten zoals exposities en medewerking tijdens bijvoorbeeld publieksdagen tegenover. Dit alles met gesloten beurs. Een samenwerking waarbij 1+1=3.”  

In de Olde Maten en directe omgeving zijn meerdere partijen actief om het gebied voor het voetlicht te brengen vertelt Herman. ”Hierbij gaat het naast de Vrienden van de Oldematen om de Stichting Zwartewatersklooster, Agrarische Natuurvereniging, werkgroep Hooidelta, gemeenten Staphorst en Zwartewaterland en Staatsbosbeheer. Om de krachten te bundelen wordt er een structuur voor een alliantie opgesteld. De eerste stap is gezet door het samenstellen van het Uitvoeringsprogramma Olde Maten en Zwartewatersklooster. Nu is het zaak om aan de invulling te werken.”  

Een veilige bereikbaarheid van De Veldschuur en het gebied is voor fietsers en wandelaars vanuit Hasselt en Staphorst een belangrijk punt van aandacht. “Dit heeft ook een relatie met het stimuleren om meer bezoekers naar de binnenstad van Hasselt te trekken. Het werkt positief wanneer je als bezoeker van Hasselt ook in de directe omgeving locaties zoals de Veldschuur en omgeving kunt bezoeken. Samen met de genoemde andere partijen zetten wij ons in om het gebied tussen Hasselt, Zwartsluis en Staphorst/Rouveen hiervoor nog beleefbaarder te maken. Met als belangrijke randvoorwaarde dat de rust behouden blijft en de natuurwaarden niet worden verstoord.”   

 

 

 

 

In de serie ‘man/vrouw met de hamer’ stellen wij regelmatig een voorzitter van een (sport)vereniging of stichting voor aan onze lezers. Daarmee krijgt de vereniging/stichting een ‘gezicht’ en vergroten we het inzicht in het belang hiervan voor de Hasselter samenleving. Vindt u dat een bepaalde vereniging/stichting extra aandacht verdient? Laat het ons weten via redactie@hasseltactueel.nl en wij nemen contact met u op.

 

Gepubliceerd door Klaas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour