25 januari 2021 Gebruikers online: 45
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

‘2e/3e Wereldprojecten’ zoekt goede doelen

Geplaatst op: 7 december 2020

Stichting Otuke uit Hasselt ontvangt momenteel extra steun uit de gemeenschap

Stichting 2e/3e Wereldprojecten Zwartewaterland zoekt weer naar projecten die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vanaf deze week kunnen organisaties een beroep doen op de subsidiepot als ze in een tweede- of derdewereldland aan de slag gaan voor een betere leefomgeving.

Sinds 1994 zetten veel burgers en organisaties in de gemeente Zwartewaterland zich succesvol in voor projecten in 2e en 3e wereldlanden. Met de opbrengsten kan in deze landen in de primaire levensbehoeften van mensen worden voorzien en kunnen de leefomstandigheden en voorzieningen sterk worden verbeterd. “Het draagvlak voor deze projecten is in onze gemeente erg groot. De in eerdere perioden uitgevoerde projecten van “Waterpompen in Malawi” uit Hasselt, “Hope4Kids” uit Genemuiden en het huidige project “Otuke” uit Hasselt zijn daarvan een prachtig voorbeeld”, aldus Jan de Graaf namens de stichting.

Er kunnen de komende tijd weer aanvragen voor projecten worden ingediend voor een periode van vier maanden tot maximaal een jaar. Deze kunnen starten per 1 januari 2021. Per jaar kunnen maximaal drie projecten worden uitgevoerd. De gemeente Zwartewaterland stelt hiervoor per jaar een subsidie van € 7.500,00 beschikbaar. Ook projecten die al eerder zijn aangemerkt kunnen deelnemen. Er moet daarbij in de betreffende 2e en/of 3e wereldlanden sprake zijn van een aantoonbaar concrete behoefte in schrijnende omstandigheden”, vult De Graaf aan.

Voor meer informatie en alle voorwaarden verwijst de Stichting naar haar website: www.2e3ewereldprojecten.nl. Aanvragen voor een project kunnen vanaf nu worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting 2e/3e Wereldprojecten Gemeente Zwartewaterland: liannesnijder@live.nl

Stichting Otuke werkt deze kerst samen met Slagerij Van de Weg. Klanten die daar vlees bestellen zorgen ervoor dat mensen in Oeganda op een geit kunnen rekenen.

Gepubliceerd door Bas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore