13 juni 2024 Gebruikers online: 35
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Er gaat worden gebouwd in Hasselt

Geplaatst op: 5 april 2024

De vergadering van de gemeenteraad van afgelopen 4 april valt onder de noemer: kort maar krachtig. De raad stemde in met het bestemmingsplan van de Burgemeester Malcorpslaan 99 in Hasselt (de voormalige locatie van basisschool Trekschuit), wat wil zeggen dat er twintig sociale huurwoningen voor begeleid wonen en twintig appartementen voor starters en senioren gerealiseerd gaan worden. De gemeenteraad hamerde erop dat er nog meer ‘groen’ aan het plan moest worden toegevoegd, maar was verder voor het voorstel.

Toch was het niet zomaar een gelopen race. Met name BGZ wilde eerst nog wat antwoorden van wethouder Rietman horen. Alle partijen waren het eens dat er meer ‘groen’ in het plan moest worden opgenomen, een argument wat door twee omwonenden in een zienswijze (formele reactie van een burger op een plan of besluit van de overheid) ook werd genoemd. Iedere partij pakte dit onderwerp echter anders aan.

De meest versteende gemeente

De PvdA had het over de Japanse duizendknoop en of dat nog voor problemen kon zorgen. Ook wilde de partij weten of het echt nodig was om alle bomen die er nu stonden te kappen, “want elke boom die je laat staan hoef je niet terug te zetten”. Het CDA en de CU dachten aan groencompensatie in de directe omgeving. De SGP riep op om in gesprek te gaan met de ontwikkelaar over het groene vraagstuk. En de VVD kon het pleidooi van Kira Fijn (BGZ) onderschrijven. Fijn: “We zijn de meest versteende gemeente van Overijssel en in het plan wordt niet ingegaan op hittestress, is het daarom mogelijk om toch meer groen te ontwikkelen?” Volgens de partij moest hier zorgvuldig over worden nagedacht, ook omdat beroepen en bezwaren in een later stadium voor veel vertraging zouden kunnen zorgen. Daarom zag de partij er wel iets in om de besluitvorming met veertien dagen te vertragen. “Als mogelijke problemen in de tussentijd uit de weg kunnen worden geholpen, zeggen wij veertien dagen wachten.”

Bestemmingsplan

De CU, VVD en het CDA gaven al snel te kennen dat uitstel niet nodig was. Een toezegging van de wethouder dat er meer ‘groen’ gaat worden gerealiseerd is genoeg om voor het voorstel te stemmen, vinden zij. Tenslotte gaat het om een bestemmingsplan, laat John Smits (VVD) weten. En daarmee is het huidige plan niet in beton gegoten, want het geeft alleen aan hoe de grond op een bepaalde locatie gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden en niet over de verdere invulling ervan.

Over die verdere invulling zal dus worden gesproken tussen het college, de projectontwikkelaar en de andere partijen. De gemeenteraad is in ieder geval voor, want het gaat de verloedering van het huidige pand tegen en het helpt de woonproblemen op andere plekken. Want de JP van den Bent Stichting kent een lange wachtlijst, de ouderen zorgen voor doorstroming en een paar starters kunnen worden geholpen. Niet wachten dus, zeggen de andere partijen, maar aan de slag. Uiteindelijk sloot ook BGZ zich hierbij aan en stemde de gehele raad voor het bestemmingsplan, mits er meer groen gaat worden toegevoegd tenminste.

Gepubliceerd door Klaas Jansen

Reacties zijn gesloten.

Contour